VFI wordt 'Goede Doelen Nederland'

10 november 2015, 15:00
VFI wordt Goede Doelen Nederland: de naam is er, nu de overige 15.000 goede doelen nog...
VFI wordt Goede Doelen Nederland: de naam is er, nu de overige 15.000 goede doelen nog...
VFI, brancheorganisatie van goede doelen, heeft haar naam gewijzigd in 'Goede Doelen Nederland'. 'In de naam Vereniging Fondsenwervende Instellingen staat het middel - fondsenwerving - voorop, terwijl natuurlijk de doelstelling - het realiseren van maatschappelijke doelen - het belangrijkste is', aldus Jan Jaap de Graeff, voorzitter van Goede Doelen Nederland over de belangrijkste beweegreden voor de naamswijziging.

Behalve het principiële argument over de doelstelling, noemt De Graeff ook een praktische reden om de naam te wijzigen in Goede Doelen Nederland: 'De afkorting VFI zegt de buitenwacht weinig tot niets. Wij hebben dus gezocht naar een duidelijke naam die precies zegt waar we voor staan.'
Intern is nog wel even gediscussieerd over een naam met een meer symbolische betekenis, aldus De Graeff: 'Dat zou echter betekenen dat wij weer een campagne moeten lanceren om de naamsbekendheid te ondersteunen. Dat geld besteden we liever aan inhoudelijke zaken. Bovendien gaat het meer om de merkkracht van onze leden, niet om die van hun brancheorganisatie.'

Voor de leden
De naam 'Goede Doelen Nederland' zou kunnen suggereren dat daarmee ook alle goede doelen van Nederland bedoeld worden. De Graeff: 'Wij blijven in essentie een brancheorganisatie die de belangen van de bij haar aangesloten leden vertegenwoordigt, maar in de benaming schuilt wel onze ambitie om meer leden aan ons te binden. Op dit moment vertegenwoordigen wij vrijwel alle grote goede doelen in Nederland, in volume qua bestedingen het leeuwendeel van de Nederlandse goede doelen. Maar in aantal zouden wij graag - en dat hangt ook deels samen met de invoering van de nieuwe erkenningsregeling - nog meer middelgrote en kleinere organisaties aan ons binden.' Deze ambitie wordt krachtig onderschreven door GDN-directeur Gosse Bosma. In de Nieuwsbrief voor de leden van Goede Doelen Nederland van dinsdag 10 november zegt hij over de naamswijziging: 'In onze nieuwe naam schuilt ook de ambitie om het ‘huis’ te zijn van alle erkende goede doelen in Nederland. Een uitdaging die wij graag aangaan.'

Integratie met IF?
Op de vraag of dit niet de samenwerking of zelfs fusie met koepel IF (Instituut Fondsenwerving) - dat met name de belangen van een groter aantal kleine(re) fondsenwervende instellingen behartigt - urgent(er) maakt, antwoordt De Graeff: 'Wij werken nu al nauw samen, zowel op bilateraal niveau als in SBF-verband. Anders dan misschien wel gesuggereerd wordt is een fusie of integratie bepaald geen 'inkoppertje'. VFI en IF hebben beide een geheel ander ontstaansgeschiedenis. Daarbij denkt IF op dit moment ook nadrukkelijk na over haar eigen koers en toekomst. Als in die toekomst integratie aan de orde komt omdat zo'n samenwerking meer oplevert, gaan wij die zeker niet uit de weg.'

Lees ook: IF opent frontale aanval op VFI.
gerelateerde items