Venture philanthropy rukt op

15 oktober 2009, 08:59
Vermogensfondsen gaan op een meer bedrijfsmatige manier kijken naar hun return on investment. Voor een deel wordt die trend bevorderd door de opkomst van nieuwe venture philanthropists, die met het in hun bedrijf vergaarde kapitaal iets terug willen geven aan de samenleving. Criteria als winstgevendheid en daadwerkelijke, meetbare impact worden als eis aan een donorship verbonden. Vooral in de internationale hulp lijkt dit principe in sterke opmars door de aanzwellende kritiek op de feitelijke effectiviteit ervan. En door geluiden uit de derde wereld zelf: de Afrikaanse econome Moyo die openlijk pleit voor afschaffing van ontwikkelingshulp was dezer weken niet uit de media weg te slaan. In Nederland is het jonge en brutale Child at Venture (zie onze gedrukte najaarsuitgave van FM) een duidelijke representant van een meer "no nonsense donorbeleid" waarin het gaat om investeringen in plaats van giften. Een groot voordeel van deze venture philanthropy-trend is dat de ontwikkeling van adequate instrumenten om het return on investment ook in van oudsher "zachte" sectoren, heel "hard" te maken nu een extra boost krijgt. Filantropie krijgt naast een hart ook een hoofd. 


Ps: direct reageren op dit commentaar? Klik hier.

gerelateerde items