Toon alles (1)
Henk van Stokkom

United World College Maastricht geopend

18 oktober 2013, 10:58
United World College Maastricht geopend
United World College Maastricht geopend
Afgelopen vrijdag stond de Koninklijke trein vroeg op perron 1 van station Den Haag Hollands Spoor. Samen met een groep van zo’n tachtig genodigden ging Koning Willem Alexander rond half negen aan boord om af te reizen naar Maastricht voor de opening van het 12e United World College. Een verslag van Henk van Stokkom.

United World Colleges (UWC) is een organisatie met inmiddels twaalf scholen wereldwijd. Leerlingen van 2 tot 19 jaar met meer dan 80 nationaliteiten brengen een mix van achtergronden en ervaringen, waarmee ze; ‘samen wonen en werken aan een vreedzame en duurzame wereld’.

Ambitie spat eraf
In principe is UWC een gewone school. Het UWC leidt op voor het International Baccalaureate diploma, maar gaat verder dan de eisen die hierbij gesteld worden. De opleiding is gestoeld op het principe dat een mix van zoveel mogelijk nationaliteiten, sociale, culturele, religieuze achtergronden en denkbeelden bijdraagt aan onderling begrip en invoelingsvermogen. In de trein was dat te merken. Naast diverse medereizigers waren er een zevental leerlingen aan boord. In het gesprek met een student uit Nigeria viel op dat de ambitie er bij de leerlingen van af spat. En in gesprekken met alumni van UWC bleek dat werken aan een vreedzame en duurzame wereld misschien niet voor eenieder een volledige levensvervulling was geworden maar toch een duidelijke rol speelde in het leven van de voormalige studenten.

Geslaagd voorbeeld publiek-private samenwerking
Vijftig jaar na de oprichting van de eerste school in Wales, waar Willem Alexander in zijn jonge jaren naar toe ging, zijn er 50.000 leerlingen aan de wereld afgeleverd.
De nieuwe campus van het UWC in Maastricht is geopend door Koning Willem-Alexander als beschermheer van UWC Nederland. Als ‘Public Private Partnership’ scepticus was ik onder de indruk van het feit dat dit een succesvol voorbeeld lijkt van een geslaagde publiek-private samenwerking. Of dat succes voor iedereen makkelijk te kopiëren valt is de vraag. Mij bekroop het gevoel dat er veel tijd, goede contacten en diepe zakken voor nodig lijken. Niet iedereen gegeven. Maar feit blijft dat het bij de start al een succes is.

Beurs
Bijzonder is het feit dat UWC Nederland is verantwoordelijk voor het werven van fondsen voor de internationale, geselecteerde leerlingen die op de campus leven. De Nigeriaanse student die ik sprak kwam uit een gezin dat geen enkele bijdrage kan leveren aan zijn opleiding. Maar zijn school en test resultaten waren zo goed dat hij nu een volledige beurs ontvangt voor een tweejarige studie.

Selectie
In 148 landen zijn UWC nationale comités actief die leerlingen selecteren, fondsen werven en UWC short courses organiseren. Ieder jaar worden wereldwijd rond de 1.500 leerlingen geselecteerd, waarvan zo’n 24 in Nederland, voor de tweejarige opleiding. De selectie is op basis van hun eigen schoolprestaties, potentieel en initiatief, ongeacht culturele, politieke, religieuze of economische achtergrond. UWC Nederland stelt gehele of gedeeltelijke beurzen beschikbaar aan leerlingen uit Nederland en de voormalige Nederlandse Antillen, waarvan de ouders niet het volledige schoolgeld kunnen betalen.

‘Final speech’
De opening was een spektakel dat geleid werd door de studenten van het UWC en op wat kleine details na was het een mooi evenement waarbij het even leek of Koning Willem Alexander zijn ‘final speech’ gaf (eerder deze week nog te zien bij De Wereld Draait Door). Het bleek echter een verspreking van de student die de Koning als ‘final speaker’ wilde aankondigen…..

Het wachten is nu op het UWC in Nigeria, want in Afrika is er nog maar 1 UWC. In Swaziland.
gerelateerde items