Iedereen ondernemer!

6 augustus 2009, 08:59
Iedereen ondernemer!
Iedereen ondernemer!

Dat Goede Doelen ondernemend(er) moeten zijn, is al aan een aantal jaren een stokpaardje van de recensent. Soms is het lastig om daarover goed begrepen te worden. Want het concept "ondernemerschap" leidt al snel tot verschillende (merkwaardige) interpretaties. Denk maar eens aan de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron die een schip aankocht en het budget met 194 miljoen euro overschreed (!). Of aan de directeur van de Amsterdamse woningcorporatie met een Maserati. Beide excessen werden verdedigd onder het motto "dat hoort nu eenmaal bij ondernemen". Kijk, en dat is nu precies wat de recensent niet bedoeld met ondernemerschap.... Ondernemend ja, onderneminkje spelen met het geld van anderen: nee!

"Serial entrepreneur" Arko van Brakel heeft wèl goed begrepen wat ondernemerschap nu echt is. In zijn columns in Het Financieele Dagblad schrijft hij daar beeldend over. Sinds kort is er nu ook een boek van hem uit over dit onderwerp: "Iedereen ondernemer". Daarin schetst Van Brakel de wereld waarin we nu leven: waar de hoeveelheid informatie snel toeneemt en traditionele zekerheden weinig houvast meer bieden. De auteur stelt dat - of je nu bejaardenverzorger, docent, ondernemer, bestuurder, directeur of politicus bent - een ondernemende levenshouding een vereiste is geworden (zonder dat iedereen ook echt ondernemer moet worden). In de moderne maatschappij moeten mensen steeds vaker beslissingen nemen, terwijl niet alle variabelen bekend zijn. Het loslaten van oude zekerheden zorgt echter voor een veelheid aan nieuwe kansen. Kortom: wat je ook doet, als je echt succesvol wilt zijn dan gaat het om een ondernemende mentaliteit. Dit hartstochtelijke appél op zich maakt de publicatie van Van Arkel al de moeite van het lezen waard.

Dat betekent niet dat "Iedereen ondernemer" in alle opzichten een origineel document is: er wordt wel erg veel geplukt uit het gedachtegoed van goeroes op het gebied van persoonlijke motivatie en management, zoals Anthony Robbins en Ben Tiggelaar. Nog meer aan te merken? Ja, de lijstjes met do's en don'ts aan het eind van ieder hoofdstuk zijn te obligaat. En het feit dat Van Brakel over ondernemen en persoonlijke ontwikkeling aan de hand van zijn eigen zakelijke loopbaan schrijft, zorgt ook voor wat ambivalente gevoelens. Soms teveel een egodocument, anderzijds ook een "avontuurlijk jongensboek" dat lekker wegleest...

Samenvattend: een boek dat het door zijn hartstochtelijke pleidooi voor ondernemerschap het verdient om gelezen te worden. De onderbouwing en praktische toepasbaarheid blijven echter wat onder de maat.

Eindoordeel: geen "must-read", maar een "nice-to-read". Tweels Tweak rapportcijfer: 7.

►"Iedereen ondernemer" van Arko van Brakel telt 152 pagina's, is uitgegeven door Arko Sports Media (ISBN-13: 978 90 5472 086 7) en kost € 19,95.

gerelateerde items