Forces for Good, The Six Practices of High-Impact Nonprofits

4 juni 2009, 08:59
Forces for Good, The Six Practices of High-Impact Nonprofits
Forces for Good, The Six Practices of High-Impact Nonprofits

"Forces for Good" is een gelauwerd en veelgeprezen boek. Geïnspireerd door het werk van Jim Collins (auteur van "Good to Great", die daarin beter dan wie dan ook duidelijk maakt hoe succesvolle bedrijven zich van hun concurrenten onderscheiden) hebben de auteurs zich gestort op de Goede Doelensector.

"Forces for Good", een project van Duke University, is een uitstekende studie naar de succes- en faalfactoren van Amerikaanse Goede Doelen. Onderzoekers Leslie R. Crutchfield en Heather McLeod Grant, met een achtergrond bij McKinsey, Stanford en The Aspen Institute, beschrijven twaalf bekende en minder bekende organisaties en analyseren waarom zij zo extreem succesvol zijn.

Voor de auteurs is er maar één criterium of een charity het goed doet: impact. Het gaat erom of je als organisatie maatschappelijk waarde toevoegt. En dat doen de twaalf beschreven organisaties. Zo voedt America's Second Harvest jaarlijks 25 miljoen Amerikanen onder de armoedegrens, weet Environmental Defense krachtig bij te dragen aan de verduurzaming van grote bedrijven en heeft Habitat for Humanity in zijn relatief korte bestaan al meer dan 275.000 huizen gebouwd. Organisaties overigens die slecht tot matig scoren bij waakhond GuideStar. Waarom? Vooral omdat ze een relatief hoge overhead hebben. En ja, impact wordt niet gemeten... Hier doemt zich een vergelijking met Nederland op, waar we ook nog steeds calvinistisch focussen op de control, in plaats van op wat er bereikt wordt.

In de zoektocht naar succes ontzenuwen de auteurs om te beginnen een aantal, zoals zij het noemen, mythes. Succesvol zijn komt niet voort uit briljante ideeën, excellent management, hoge naamsbekendheid of dito budget. Crutchfield en McLeod Grant komen tot de conclusie dat een high-impact non-profit geen organisatie is, maar een beweging die responsief is, samenwerking zoekt, externe focus heeft en uitstekend weet te implementeren.

Deze waarneming heeft men vertaald in zes basisprincipes, volgens welke de beschreven Goede Doelen (bewust of onbewust) werken. Vrij vertaald komt dit op de volgende zes uitgangspunten neer: daadwerkelijke impact is afhankelijk van koppeling tussen beleids- en beïnvloedingswerk en handen-uit-de-mouwen-projecten ("leveren"); partnerships met de marktsector zijn essentieel voor daadwerkelijke veranderingen; vrijwilligers moeten niet alleen arbeidskrachten zijn, maar ook ambassadeurs of beter nog: evangelisten; samenwerking in de Goede Doelensector is van groot belang, teveel kennis gaat anders verloren; meebewegen met de maatschappij, je moet relevant blijven; sterk ondernemend leiderschap is nodig, maar geen oversize egos (successen delen is essentieel).

"Forces for Good" is een inspirerend boek dat aanzet tot denken. Een uitstekend leesbaar boek ook, met een heldere opbouw en handige samenvattingen. Nuttig is het hoofdstuk dat vertelt hoe de principes te implementeren.

Eindoordeel: aanbevolen!   Tweels Tweak rapportcijfer: 9.

►"Forces for Good, The Six Practices of High-Impact Nonprofits" is geschreven door Leslie R. Crutchfield en Heather McLeod Grant en is een uitgave van Jossey-Bass (ISBN-13: 978-0-7879-8612-4). Het boek telt 313 pagina's en kost $ 29,95. Meer informatie over Forces for Good: www.forcesforgood.net
 

gerelateerde items