Symposium: alternatieve vormen van filantropie de toekomst?

13 juni 2017, 14:00
Steeds meer fondsen verkennen mogelijkheden van ‘nieuwe’ of alternatieve vormen van filantropie. Voorbeelden zijn sociale investeringen, impact bonds of venture philanthropy.
Steeds meer fondsen verkennen mogelijkheden van ‘nieuwe’ of alternatieve vormen van filantropie. Voorbeelden zijn sociale investeringen, impact bonds of venture philanthropy.
Op 30 mei hielden het Centrum voor Filantropische Studies aan de VU en het Erasmus Center for Strategic Philanthropy een (mini)symposium rondom het thema 'Filantropie 3.0: nieuwe en alternatieve vormen van filantropie vanuit de wetenschap en praktijk.' Tijdens dit symposium kregen de deelnemers aan de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen uit 2016 hun certificaat overhandigd.*
 
De deelnemers van het symposium werden welkom geheten door Paul Russell van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW), initiatiefnemer van de opleiding 'Besturen van Filantropische Fondsen'. Daarna werden de deelnemers aan de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen uit 2016 door hoogleraar Theo Schuyt met veel enthousiasme toegesproken. Zo breed als fondsen zich inzetten voor de samenleving, zo breed waren de doelen van de fondsen die onderwerp waren van het afstuderen van de cursisten. Onderwerpen varieerden van een fonds dat zich richt op de instandhouding van een monumentaal kerkgebouw tot een hybride fonds op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. De beste thesis werd geschreven over een anoniem familiefonds, waarvoor de KSBW-award werd uitgereikt. De thesis won vanwege de uitgebreide toepassing van wetenschappelijke literatuur op het onderwerp.
 
Sociale investeringen en ondernemerschap
Na de certificering ging prof. Harry Hummels (Universiteit Maastricht) in op trends in sociale investeringen en sociaal ondernemerschap. Steeds meer fondsen verkennen mogelijkheden van ‘nieuwe’ of alternatieve vormen van filantropie. Voorbeelden zijn sociale investeringen, impact bonds of venture philanthropy. Deze vormen van filantropie komen ten goede aan het algemeen nut, maar kunnen ook een tegenprestatie opleveren en hebben eigenschappen van een investering. Ook wordt er, naast een financiële bijdrage, vaak ook een bijdrage geleverd door middel van het ter beschikking stellen van een netwerk of is het fonds (sterker) betrokken bij de uitvoering van een project.
 
Venture philanthropy
Tijdens het symposium werden deze vormen van filantropie vanuit wetenschap en praktijk besproken. Hoe verschillen deze vormen van filantropie ten opzichte van de ‘klassieke’ donaties? Welke implicaties heeft dit voor de organisatie van de gevende en de ontvangende partij? Zo sprak Wim Post (Noaber Foundation) over zijn ervaringen met venture philanthropy in de praktijk. Hierbij maakte hij gebruik van voorbeelden van zijn organisatie, de Noaber Foundation. Venture philanthropy kan een brug vormen voor het opschalen van maatschappelijke initiatieven en het realiseren van projecten met zowel een maatschappelijk als een financieel rendement. Kenmerkend daarbij is de structurele betrokkenheid van het fonds dat voorziet in de financiering.
 
Gratis masterclass
Het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit en het Erasmus Centre for Strategic Philantropy (ECSP) verzorgen binnenkort tweemaal een gratis Masterclass Besturen van Filantropische Fondsen. Deze Masterclass biedt de gelegenheid om kennis te maken met de opleiding Besturen van Filantropische Fondsen.

10 oktober 2017, 19-21 uur,
Vrije Universiteit, Amsterdam
31 oktober 2017, 19-21 uur,
Erasmus Universiteit Rotterdam
 
De volgende opleiding Besturen van Filantropische Fondsen start in januari 2018. Voor meer informatie en aanmelden:
Web: www.fsw.vu.nl/vass | www.ecsp.nl
E-mail: vass.fsw@vu.nl | info@ecsp.nl
Tel: 020 598 7497 | 010 408 1344

*Met dank aan de auteur van het originele verslag: Suzanne Felix
 
Nieuw: 
DDB Dailyelke dag om 12.00 uur het laatste nieuws & opinie van de afgelopen 24 uur in uw mailbox. Gratis service naast uw wekelijkse DDB Journaal.
Aanmelden: klik hier.
gerelateerde items