Stevige Nederlandse inbreng in EFC-congres Madrid

14 juni 2007, 08:59
AMSTELVEEN (14 juni) - Het jaarcongres van de EFC (European Foundation Centre) dat begin deze maand (1-3 juni) in Madrid werd gehouden, kende een stevige Nederlandse inbreng. Niet alleen was er een groot aantal vertegenwoordigers van Nederlandse (vermogens)fondsen, maar verzorgden de Haagse stichting Levi Lassen en de Mama Cash Foundation ook ontbijtdebatten; informeerde FIN-voorzitter Jan Scherphuis zijn collega's over de nieuwe Nederlandse ANBI-regeling en werd Rien van Gendt - lid van het Management Committee van de EFC - benoemd tot voorzitter van een commissie die zich moet buigen over de toekomstige bestuursstructuur.


De opkomst voor het intussen 18e jaarcongres (tevens ALV) van het European Foundation Centre - de Europese koepel van vermogensfondsen en ‘corporate' funders - was de hoogste in de geschiedenis van de EFC. Er waren meer dan 650 deelnemers naar Madrid gekomen, onder wie veel vertegenwoordigers van Nederlandse fondsen en stichtingen.

De Haagse Stichting Levi Lassen was ruim vertegenwoordigd en verzorgde een ontbijt-debat. Dat deed ook Mama Cash Foundation, dat tevens onderdeel uitmaakte van de programmacommissie. Yolanda Jansen, Senior Development Officer van Mama Cash Foundation hierover: "Het was een prachtige kans om ook voor de EFC minder gangbare onderwerpen naar voren te halen; een voorbeeld van zo'n thema was ‘organisatiewaarden tot uiting laten komen in een subsidieprogramma. Zelf hebben we geparticipeerd in drie sessies. Er was een ontbijtsessie waarin we vrouwenfondsen als financieel model voor maatschappelijke verandering hebben besproken. Dat thema kwam ook terug in een andere sessie waarin aangegeven werd hoe ‘social change' tot stand kan komen door te investeren in vrouwenrechten-initiatieven. De laatste sessie ging over de verbetering van de positie van Roma-vrouwen."

 


Wandelgangen

In de Madrileense wandelgangen werden verder dus veel Nederlanders gesignaleerd, onderwie bijvoorbeeld ex-Hartstichting-directeur Boudewijn de Blij, tegenwoordig van het Haagse Fonds 1818; Milou Halbertsma, van de recent opgerichte Turing Foundation en Bart Krouwel van de Rabobank Foundation.

Traditiegetrouw was ook de Bernhard van Leer (Group) Foundation sterk vertegenwoordigd.

BVLGF-directeur Rien van Gendt - lid van het Management Committee van de EFC - werd benoemd tot voorzitter van een "Nominating committee", dat aan een nieuwe bestuurstructuur verdere personele inhoud moet gaan geven. Van Gendt hield daarover een goed verhaal tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De Bernhard Van Leer Foundation viel sowieso met de neus in de boter als winnaar van een fotowedstrijd, waarin charitatieve projecten in beeld waren gebracht. De prijs werd in ontvangst genomen door directeur Peter Laugharn (zie ook: www.bernardvanleer.org ).

 


Tijdens het congres was er ook een meer specialistische sessie over de Europese wetgevingsinvloed op lokale (fiscale) wetgeving. Inleiders daarbij waren behalve Ludwig Forrest (Koningin Boudewijn Foundation), ook Jan Scherphuis. De voorzitter van de koepel van Nederlandse vermogensfondsen FIN trad op als vertegenwoordiger van Nederland "gidsland" op het punt van de nieuwe ANBI-regeling en de Europese component daarvan.

 


DAFNE

Scherphuis was als FIN-voorzitter de dag voorafgaande aan het congres ook de Nederlandse vertegenwoordiger naast 19 andere landenvertegenwoordigers, in een belangrijke bijeenkomst van DAFNE. Donors Associations and Foundations Networks in Europe is een nieuw Europees samenwerkingsplatform voor nationale koepels van vermogensfondsen. DAFNE is het resultaat van veel (voor)overleg, waaraan de Nederlandse brancheorganisatie voor vermogensfondsen FIN een grote bijdrage heeft geleverd. Binnen DAFNE wisselen de verenigingen van vermogensfondsen en donoren uit geheel Europa kennis uit en streven ze samen naar verdere verbetering van het fiscaal-juridische klimaat voor fondsen.

 


Deze tekst is mede tot stand gekomen door de medewerking van Jan Scherphuis.

 

gerelateerde items