Snel: alle highlights van Geven In Nederland 2013

6 mei 2013, 12:10
Snel: alle highlights van Geven In Nederland 2013
Snel: alle highlights van Geven In Nederland 2013
Op 25 april werden de volledige resultaten van “Geven In Nederland 2013” bekendgemaakt. Dit longitudinale onderzoek naar geefgedrag van Nederlanders wordt elke twee jaar gepresenteerd. De gegevens van GIN2013 hebben betrekking op het geefjaar 2011 en weerspiegelen duidelijk de effecten van de economische crisis. Deze effecten waren in GIN2011 (over geefjaar 2009) minder duidelijk zichtbaar. Filanthropium Journaal vat voor u de belangrijkste uitkomsten samen.

Onderzoeksresultaten over het geefjaar 2011

 Zoals gebruikelijk maakt GIN voorbehoud voor haar gegevens door structureel gebrek aan informatie over nalatenschappen en bijdragen van vermogensfondsen.

Totaalbedrag
In Nederland werd in 2009 in totaal bijna €4,3 miljard gegeven aan goede doelen. In 2009 was dit nog €4,7 miljard. Een teruggang van bijna een half miljard euro. Hiermee geeft Nederland vrijwillig 0,7% van het bruto binnenlands product (BBP: in 2011 bedroeg ons BBP €601 miljard). Het bedrag aan giften in percentage van het BBP schommelt vanaf 1995 rond de 0,8%. Vanaf 2003 is sprake van een dalende trend.

Vrijwilligerswerk
I.t.t. geefgedrag is vrijwilligerswerk gemeten over 2011 en 2012. In 2012 doet 38% van de bevolking minsten eenmaal in het afgelopen jaar onbetaald werk voor een maatschappelijke organisatie. Dit betekent een daling van 3% t.o.v. 2010 (41%) en 7% t.o.v. 2008 (45%). GIN: de stijging van werkloosheid heeft de deelname aan vrijwilligerswerk niet verhoogd.

*sportverenigingen en kerken tellen de meeste vrijwilligers
*vrijwilligers besteden gemiddeld 21 uur per maand aan vrijwilligerwerk
*steeds minder vrijwilligers houden zich bezig met fondsenwerving, meer specialisering van taken
*vrijwilligersprofiel: hoger dan gemiddeld opgeleid, hogere leeftijd, kerkelijke achtergrond

 Huishoudens
De totale ijdragen van huishoudens in 2011 bedraagt €1.829 miljoen. In 2009 was dit nog €1.938 miljoen. Gecorrigeerd voor inflatie is dit een daling van 10%.
*20% van de huishoudens is verantwoordelijk voor 80% van de totale giften
*gemiddelde gift is €200: een stelselmatige afname in de laatste tien jaar
*de helft van de huishoudens geeft minder dan €50 p.j.
*85% van de huishoudens geeft geld; 35% goederen
*huishoudens geven het vaakst aan gezondheid (71%)
*minder dan een derde aan de kerk, maar dit zijn wel de hoogste bedragen
*populairiteit collectes neemt af: van 90% in 2005 tot 79% in 2011
*geven per sms en online zijn niet populairder geworden

Nalatenschappen
Bij gebrek aan onderzoek baseert GIN zich op gegevens van het CBF. De conclusie is dat inkomsten uit erfenissen sterk varieren. Insiders, zoals de nieuwe hoogleraar Rene Bekkers, houden rekening met een sterk groei in de komende jaren. De inkomsten voor 2011 bedragen €256 miljoen: het hoogste bedrag sinds 1995.

Fondsen
Bij gebrek aan voldoende betrouwbare cijfers is hier geen trend aan te geven. De inkomsten over 2011 bedragen €294 miljoen, een daling van bijna €100 miljoen t.o.v. 2009.

Bedrijven
Bijdragen van bedrijven uit sponsoring en giften zijn t.o.v. 2009 sterk gedaald: €1.378 (€1.694 in 2009).
*er wordt vooral minder gesponsord.
*het aantal bedrijven dat geeft is toegenomen, maar het gemiddelde geefbedrag gedaald.
*de onderzoekers constateren dat het geefgedrag van bedrijven longitudinaal gezien inconsistent is.
*meeste bedrijven hebben nog geen geefbeleid
*geven in de vorm van uren/kennis neemt toe
*aantal bedrijven dat aan MVO doet, groeit licht
*bedrijven communiceren slecht over hun MVO-beleid

Kansspelen
De bijdragen vanuit kansspelen zijn de afgelopen jaren fors gestegen: van €369 miljoen in 2003 tot €498 miljoen in 2011.

Begunstigde doelen 1995-2011
Over een langere periode van 16 jaar krijgt kerk & levensbeschouwing het meest en onderzoek het minst.
1.kerk en levensbeschouwing (€806 miljoen in 2011)
2.sport en recreatie (€702 miljoen in 2011)
3 en 4.gezondheid (€487 miljoen in 2011)/internationale hulp (€569 miljoen in 2011)
5.maatschappelijke en sociale doelen (€525 miljoen in 2011)
6 en 7.cultuur (€287 miljoen in 2011)/milieu,natuurbehoud en dierenbescherming (€376 miljoen in 2011)
8.onderwijs en onderzoek (€150 miljoen in 2011)

Major donors
*95% vermogenden geeft aan goede doelen
*20% vermogenden geven bijna 90% van totaalbedrag aan giften
*gemiddelde gift is €5.195
*17% major donors zegt meer te zijn gaan geven
*gezondheid (84%) en internationale hulp (61%) zijn de populairste doelen
*cultuur is als doel populairder dan bij huishoudens
*giften major donors zijn gemiddeld 1,88% van het jaarinkomen en 0,28% van het vermogen
*de 20% hoogste vermogens (gemiddeld €12 miljoen) geven per jaar €18.000
*de 20% hoogste inkomens (gemiddeld €647.000 p.j.) geven per jaar €12.500
*vermogenden met eigen bedrijf geven significant meer (€13.000) dan vermogenden door erfenis/familiekapitaal (€2.300)
*vermogende Nederlanders vinen dat 2,3% van het inkomen een gepast donatiebedrag; 78% geeft echter minder dan dit percentage
*vermogende Nederlanders willen geen substitutie of suppletie voor overheidstekorten financieren, maar gemiddeld wel meer dan huishoudens
*giftenaftrek wordt door 40% van major donors gebruikt; een groot deel is echter onbekend met fiscale regels
*profiel major donors: man, kerkelijk en relatief jong (geboren na 1970)
gerelateerde items