Schuyt herhaalt kritiek op slechte branchecommunicatie

19 juli 2016, 09:21
Volgens filantropie-hoogleraar Theo Schuyt (VU) moet de goededoelenbranche beter communiceren. Naar aanleiding van nieuwe ophef over directeurssalarissen zegt hij tegen de Volkskrant: 'Bij de goede doelen moet ik als kritisch hoogleraar telkens weer antwoord geven op geijkte vragen over de strijkstok, de salarissen en of het geld wel goed terecht komt. Als dat jaar in jaar uit voortduurt, dan doe je het als sector behoorlijk slecht.'
 
Brancheniveau
Enige weken geleden liet Schuyt, bij het afscheid van voorzitter Jan Jaap de Graeff van koepel Goede Doelen Nederland, zich ook al zeer kritisch uit over de in zijn ogen gebrekkige communicatie op brancheniveau. Schuyt verwoordde zijn ergernis en verbazing in een column: 'Als de maatschappelijke legitimatievraag wordt gesteld, mogen de getroffenen zichzelf verdedigen. Maar niemand verdedigt 'de sector'. Die communiceert niet.' Volgens Schuyt kunnen de individuele leden van een branche wel transparant zijn, maar het collectief is dat zeker niet.
 
Schuyt reageert met zijn uitspraken op een artikel dat vorige week vrijdag in de Volkskrant verscheen met de kop ‘Bij vier goede doelen krijgt directeur meer dan minister’, gebaseerd op eigen onderzoek van de krant naar de beloning van directeuren van goede doelen. De conclusie van de Volkskrant is dat het directiesalaris bij vier goede doelen boven het maximum salaris van de Wet Normering Top Inkomens (WNT) uitkomt. Het gaat om KNGF Geleidehonden, Prins Bernhard Cultuurfonds, KWF Kankerbestrijding en Oranje Fonds.
 
Geschrokken
Een geschrokken KNGF Geleidehonden kondigde direct maatregelen aan. In een verklaring op de website stelt het bestuur: 'De raad van toezicht betreurt het ten zeerste dat KNGF Geleidehonden met deze publicatie negatief in het nieuws komt. Zij trekt zich de kritiek zeer aan en geeft toe een verkeerde inschatting te hebben gemaakt om het salaris van de directeur boven de geldende norm te laten uitkomen. Hiervoor betuigt de toezichthouder spijt aan alle belanghebbenden van KNGF Geleidehonden.' De organisatie laat weten dat directeur Ellen Greve haar gratificatie intussen heeft geschonken aan het medische detectiehonden project van KNGF Campus en VUmc voor het vroegtijdig opsporen van darmkanker.
 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Oranje Fonds wijzen er volgens de Volkskrant in een reactie op dat ze zogenoemde 'hybride fondsen' zijn. Die halen niet alleen geld op bij donateurs, maar beheren ook grote vermogens die aan hen geschonken zijn. Behalve KNGF besteed geen van de genoemde fondsen aandacht aan de Volkskrant-publicatie op hun website.
 
Goede Doelen Nederland
Goede Doelen Nederland kwam vrijdag al met een verklaring. De koepel stelt op haar website: 'Omdat de WNT-norm vorig jaar is verlaagd, hebben de leden van Goede Doelen Nederland de maximumnorm voor de hoogste salarisgroep naar beneden bijgesteld (van 158.000 naar 144.000 euro). Van de bijna 140 organisaties die lid zijn van Goede Doelen Nederland zijn daardoor enkele organisaties, te weten KWF Kankerbestrijding en Prins Bernhard Cultuurfonds, met hun directiesalaris tijdelijk boven de norm uitgekomen.'
Voorzitter Jan van Berkel: ‘Zij bouwen dat salaris af conform een afbouwregeling, zoals die ook voor de WNT2 geldt. Iets anders is het toekennen van een jaarinkomen dat boven de geldende norm uitkomt, zoals bij KNGF is gebeurd. Dat vinden wij ongewenst, ongeacht of dit door indexering of een incidentele gratificatie komt. Een maximum blijft een maximum. Wij gaan daarover in gesprek met KNGF’.
 
 
gerelateerde items