Sessies FIN-jaarbijeenkomst: Hoe vermogensfondsen kunnen samenwerken op actuele thema’s

2 december 2015, 04:00
FIN-directeur Suzette de Boer: 'Vluchtelingenvraagstuk zeker iets waar vermogensfondsen nu actief mee bezig zijn’
FIN-directeur Suzette de Boer: 'Vluchtelingenvraagstuk zeker iets waar vermogensfondsen nu actief mee bezig zijn’
Vorige week vond de FIN Algemene Ledenvergadering en Jaarbijeenkomst plaats. Tijdens het middagprogramma werd een aantal sessies verzorgd door onder meer ECSP, Partnership Resource Center van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de FIN.

ESCP hield in samenwerking met het Partnership Resource Centre een sessie rond het thema migratie en vluchtelingen. Aan de hand van de Wicked Problem Plaza methodiek, gericht op het zichtbaar maken van verschillende perspectieven op een complex maatschappelijk probleem en het creëren van mogelijke oplossingen hiervoor, gingen deelnemers aan de slag met een concrete casus. ‘Het vluchtelingenvraagstuk is zeker iets waar vermogensfondsen op dit moment actief mee bezig zijn’, concludeert FIN-directeur Suzette de Boer (foto). ‘De kennismaking met de Wicked Problem Plaza methodiek was erg waardevol en gaf een aanzet tot mogelijke oplossingsrichtingen.

Sociaal investeren in maatschappelijke organisaties
Ook konden aanwezigen een sessie bijwonen door Frank van Bussel (Directeur Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij), Pieter Oostlander (Oprichter shærpa en voorzitter EVPA) en Marco van Alderwegen (Directeur Stichting Else en Else BV). In deze sessie werd besproken hoe vermogensfondsen sociaal kunnen investeren in maatschappelijke organisaties met als belangrijkste doel positieve maatschappelijke impact.

Bedrijfsfondsen
Prof. dr. Lucas Meijs en Lonneke Roza (Rotterdam School of Management EUR) gingen tijdens een sessie in het kader van de Corporate Foundations Circle in op de in- en externe legitimering en positionering van bedrijfsfondsen. ‘Die bedrijfsfondsen circle is in opkomst’, legt De Boer uit. ‘En je ziet dat ze worstelen met de vraag of ze wel of niet naar buiten treden. Door de case studie van Mark Versteegen en Michael Amiabel van KPN Mooiste Contact Fonds kregen de aanwezigen daar beter zicht op. Zij verkenden de pros en cons van het betrekken van zowel medewerkers als klanten. Een mooie aanvulling op de sessie van Lucas en Lonneke.’

Wordt vervolgd
De Boer: ‘Deze drie onderwerpen blijven zeker op de agenda staan en krijgen absoluut een vervolg. Op dit moment is er al een groep fondsen onder de FIN-vlag actief om in clusters te gaan samenwerken op vijf thema’s binnen het migratie en vluchtelingenvraagstuk. En de bedrijfsfondsen circle is al langer bezig, zij troffen elkaar vorige week al voor de derde keer. Wordt dus zeker vervolgd.’

Binnenkort in Filanthropium Journaal een verslag van de FIN-bijeenkomst.

 
gerelateerde items