Sessie 2B: De kracht en onmacht van de civil society

26 juni 2008, 08:59


Moderator/sprekers: Theo Schuyt, Lucas Meijs, Lodewijk de Waal

Aantal deelnemers: 40

Rapportcijfer: 7

Verslaggever: 9

 


Onze democratie is gebaat bij een levendige en sterke civil society. Uit de Civil Society Index blijkt dat Nederland goed scoort wat betreft veelzijdigheid en kleurrijkheid. De slagkracht, invloed en aansluiting met de overheid laten echter te wensen over. Filantropiehoogleraar Theo Schuyt vroeg Lodewijk de Waal (directeur Humanitas) en hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs (Erasmus Universiteit) naar hun visie op de rol en de performance van de Nederlandse civil society.

 


Lucas Meijs toonde zich pessimistischer dan Lodewijk de Waal. Hij constateerde een gebrek aan visie en een strategisch onvermogen bij Nederlandse non-profits. Als voorbeeld haalde hij de maatschappelijke stage aan, waarop door de sector zeer terughoudend is gereageerd. Meijs vindt bovendien dat veel organisaties verslaafd zijn aan (het geld) van de overheid. Daarnaast kwam hij in het geweer tegen de zucht naar bedrijfsmatig werken. "Bedrijfsmatig denken werkt cherry picking in de hand. Echte non-profits helpen mensen die het niet kunnen betalen." Daarnaast denkt hij dat organisaties hun legitimiteit kunnen versterken door burgers weer de baas te laten zijn en vaker te kiezen voor de verenigingsstructuur.

 


Heftige discussie ontstond over het onderwerp impactmeting. Als impact maatgevend was kregen ontwikkelingsorganisaties al lang geen geld meer van de overheid, aldus Meijs. Lodewijk de Waal: "Ik durf te beweren dat zonder steun van de Nederlandse en Scandinavische vakbeweging aan de ANC de apartheid nooit was beëindigd."

 


Meijs: "Onzin, dat is wetenschappelijk niet te bewijzen. Er is geen nulmeting, geen valide experiment. Er is alleen het geloof dat een bijdrage is geleverd."

 


Met zijn opmerkingen streek Meijs heel wat aanwezigen tegen de haren in. Dat zorgde voor een inhoudelijk interessant debat met entertainmentwaarde. civil society congres 2008

gerelateerde items