Sectorreacties op Kamerbrief Dijkhoff: positief, maar IF ook kritisch

9 november 2016, 11:00
Er wordt overwegend positief gereageerd in de sector op de voorstellen die staatssecretaris Dijkhoff van V&J gisteren stuurde naar de kamer over het toezicht in de filantropie. Er komt geen Algemeen Verbindend Verklaring vanuit de overheid; wel een pakket stimuleringsmaatregelen voor de nieuwe Erkenning. Het Instituut Fondsenwerving vindt het jammer dat door de discussie over een Algemeen Verbindend Verklaring 'veel kostbare tijd' verloren is gegaan. 
 
Lees onze berichtgeving van 8 november over de inhoud van de Kamerbrief: klik hier

Instituut Fondsenwerving:

Koepel IF is bij monde van haar voorzitter Fons van Rooij in haar reactie positief, maar wel kritisch op het proces:
‘De AVV was een regeling waarvan we altijd al konden weten dat die er niet zou komen. Vandaag is die verwachting bevestigd. Dus voor ons heeft het weinig nieuwswaarde. IF heeft altijd sterk gepleit voor een positieve stimulans van de erkenning, met de overheid op gepaste afstand en niet voor een AVV. Door erkende organisaties te belonen met privileges, exclusieve toegang tot het voorportaal van loterijbegunstigden en de vanzelfsprekende koppeling van de erkenning aan de ANBI bereiken we veel meer. Wat ons betreft is veel kostbare tijd verloren gegaan. We moeten als sector veel pragmatischer worden, zaken zijn steeds onnodig complex gemaakt.’

CBF:

Directeur Roline de Wilde van toezichthouder CBF is blij met de steun van de staatssecretaris voor de Erkenning en de brede werking ervan. 'De staatssecretaris onderstreept hiermee het maatschappelijk belang van een bonafide, transparante en goed functionerende sector. De Erkenning biedt donateurs en andere belanghebbenden zekerheid dat een goededoelenorganisatie deugt. Met het pakket aan maatregelen geeft de staatssecretaris aan (nog) niet-erkende organisaties een duidelijk signaal: sluit je aan bij de Erkenning!'

Goede Doelen Nederland:


Jan van Berkel, voorzitter Goede Doelen Nederland, ziet de stimulerende maatregelen als flinke steun in de rug in de zelfregulering binnen de sector. ‘De staatssecretaris vindt een AVV niet passen bij een sector die via zelfregulering zorgt voor een schone en transparante werkwijze. De sector heeft daar grote stappen in gezet. Er is nu één standaard die het voor iedereen direct duidelijk maakt of een goed doel aan alle kwaliteitseisen voldoet en de zaak op orde heeft. Dit is essentieel voor het maatschappelijke vertrouwen in goede doelen. Met het pakket van maatregelen stimuleert de staatssecretaris dat alle goede doelen zich laten erkennen. Wij vertrouwen er op dat deze maatregelen een brede werking helpen realiseren. Wij zien dit als een flinke steun in de rug voor de verder uitbouw van de nieuwe Erkenningregeling voor goede doelen’.    

FIN:

In een brief aan haar leden zegt de koepel van vermogensfondsen FIN:
'Met betrekking tot de vermogensfondsen merkt Dijkhoff op dat de FIN op dit moment een passend stelsel van gedragscode en normen ontwikkelt. De staatssecretaris waardeert het dat de FIN de uitwerking daarvan zelf ter hand neemt, ook vanuit het gegeven dat veel vermogensfondsen verhoging van transparantie zelf zien als een middel tot kwaliteitsverbetering. Hij zegt met zoveel woorden dat overheidsinmenging hier niet geëigend is, omdat de vermogensfondsen hun donaties doen vanuit het eigen particuliere vermogen dat zij bezitten respectievelijk het rendement dat zij daarop realiseren. Deze fondsen zijn niet of nauwelijks afhankelijk van publieksvertrouwen, omdat ze niet werven onder het brede publiek. Kortom, een votum van vertrouwen door de overheid in de wijze waarop de FIN een stelsel van zelfregulering inricht. Een aanmoediging voor de FIN en haar leden.'
Over het vervolg zegt FIN:
'In lijn met de ALV van april 2016 zal de FIN nu de mogelijkheden onderzoeken om in eigen kring de zelfregulering op vrijwillige basis verder te ontwikkelen. Met de SBF Code Goed Bestuur en de selectie van de harde normen zijn reeds nuttige bouwstenen voor handen. Ook worden vormen van intervisie onderzocht ter verhoging van kwaliteit en professionalisering. Tijdens de FIN ALV van 24 november gaat het FIN bestuur daarover met de leden in gesprek en worden de brieven van de staatssecretaris uiteraard nader toegelicht.'   
Ga voor alle nieuws en achtergrond over het Validatiestelsel en Erkenningsregeling naar onze speciale SELECT-pagina: klik hier
gerelateerde items