Sectoronderzoek focust op financieel en duurzaam beleid

6 juni 2016, 13:02
Tweede sectoronderzoek 'Good Governance' richt zich op financieel en duurzaam beleid
Tweede sectoronderzoek 'Good Governance' richt zich op financieel en duurzaam beleid
Het vorig jaar door Capital Counsel gelanceerde sectoronderzoek 'Good governance' krijgt dit jaar een vervolg. De focus valt deze keer op 'financieel en duurzaam beleid'. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met VBDO en Sustainalytics, experts op het gebied van duurzame research respectievelijk duurzaam onderzoek. De resultaten worden eind september gepubliceerd en de conclusies en aanbevelingen gedeeld met de sector. De Dikke Blauwe vroeg Liesbeth Rutgers van Capital Counsel om een toelichting.

DDB: Kunt u nog even heel beknopt aangeven hoe het eerste onderzoek, in feite de nulmeting, tot stand is gekomen?
Liesbeth Rutgers: 'Het eerste onderzoek “Good Governance” is ingegeven door de komst van het validatiestelsel. Bij een aanscherping of aanvulling van richtlijnen is het zaak de huidige stand van zaken in kaart te brengen: wat behoeft verbetering en zijn er lacunes? Wij hebben ons bewust gericht op de onderwerpen governance, financiën en beleggen omdat het vermogen - en hoe dit is geregeld of vastgelegd - het meest kwetsbare is van charitatieve organisaties.

DDB: Was er niet eerder zulk onderzoek? Wat is de toegevoegde waarde?
Liesbeth Rutgers: 'Onderzoeken in de sector richten zich in de regel op de bestedingen: wat zijn de doelbestedingen, de impact van de bestedingen, wie geeft waaraan en dergelijke. Onderzoeken naar duurzaamheid worden meestal vanuit de aanbieder opgezet en zijn daardoor meer productgericht. Dit onderzoek gaat uit van de organisatie zelf met als vragen: hoe is het beleid vorm gegeven? Hoe wordt kennis vergaard? En hoe de informatievoorziening en implementatie van het beleid in de hele keten?
Onderzoek naar de organisatie zelf komt veel minder voor. Het mooie van dit eerste, maar ook ons nieuwe onderzoek is, dat de sector direct feedback krijgt. Zowel uit het onderzoek zelf alsook door best practices die naar voren komen uit de interviews die zijn opgenomen in het uiteindelijke rapport. Het geeft inzicht of er onderwerpen onderbelicht zijn, zoals: wat kwetsbaarheden (kunnen) zijn, hoe adviseurs beter aan te sturen of te bevragen zijn.'

DDB: Wat zijn de voorwaarden voor deelname? Is het onderzoek zelf een verdienmodel voor de initiatiefnemers? Wat is de achterliggende gedachte? Hoe onafhankelijk is het?
Liesbeth Rutgers: 'Vermogensfondsen, fondsenwervende instellingen met een doelbesteding van meer dan €500.000 worden uitgenodigd. Daarnaast vragen wij ook kerkelijke instellingen deel te nemen aan het onderzoek. Doel is een zo breed mogelijk beeld te krijgen, waardoor de analyse waardevol wordt. Het onderzoek is opgezet om informatie terug te geven aan de sector zodat hier lering uit kan worden getrokken en verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Capital Counsel is een volledig onafhankelijke consultant, dit onderzoek wordt evenals het eerste, geheel door ons zelf gefinancierd. Onze enige verdienste is naamsbekendheid.'

DDB: Welke veranderingen/verbeteringen zijn er in dit tweede onderzoek?
Liesbeth Rutgers: 'Bij de analyse van het eerste onderzoek bleek dat bij sommige vragen meer informatie naar voren had kunnen komen. Sustainalytics en VBDO, twee partijen met een enorme ervaring op het gebied van duurzame research en duurzaam onderzoek hebben geheel belangeloos hun medewerking verleend bij de totstandkoming van de vragen. Zij zullen ons ook ondersteunen bij de analyse en samenstellen van het rapport.

DDB: Wat waren de significante highlights van het eerste onderzoek en wat zijn jullie verwachtingen t.a.v. het tweede?
Liesbeth Rutgers: 'De belangrijkste conclusie uit het eerste onderzoek was dat organisaties zich wel bewust zijn van een goede inrichting van hun organisatie, maar dit blijkt niet altijd voldoende geïmplementeerd, wat de organisaties weer kwetsbaar maakt. Uit het eerste onderzoek bleek dat organisaties op beleggingsbeleid in 75% van de gevallen een duurzaam beleid hebben, maar dat een meerderheid het beleid van de beheerder volgt en/of het beleid niet is vastgelegd. Met dit onderzoek willen wij nader bekijken in hoeverre de eigen maatschappelijke doelstellingen worden en kunnen worden geïmplementeerd in intern beleid, bij de bestedingen en het uitzetten van het vermogen. Waar lopen zij tegenaan? Is er voldoende informatie? Wat is de rol van de adviseurs? Hoe vindt controle plaats? enzovoort. Ook met dit tweede onderzoek willen wij het onderwerp op de kaart zetten, een dialoog starten en de discussie op gang brengen. Aanbevelingen voorvloeiend uit het onderzoek, koppelen wij uiteraard terug aan de sector.'
♦Vermogensfondsen, fondsenwervende instellingen met een doelbesteding van meer dan €500.000 worden uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen. De resultaten worden eind september gepubliceerd en de conclusies en aanbevelingen gedeeld met de sector, o.a. via De Dikke Blauwe. Deelnemers aan de enquête ontvangen een rapport.
Deelnemen kan via deze link

►Lees over het eerste onderzoek 'Good Governance' van Capital Counsel: klik hier.

 
gerelateerde items