Sector, sta pal voor giftenaftrek: er staat veel op het spel!

18 januari 2017, 18:00
Sector, sta pal voor giftenaftrek: er staat veel op het spel!
Sector, sta pal voor giftenaftrek: er staat veel op het spel!
Als de giftenaftrek wordt afgeschaft zegt de helft van de grote gevers minder te gaan geven. Grote gevers zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de particuliere giften in Nederland. Dit blijkt uit major donor-onderzoeken van o.a. Filantropie in Nederland en ABN AMRO MeesPierson. De goede doelensector moet zich derhalve sterk verzetten tegen elk voornemen om giftenaftrek af te schaffen.
 
Door Robert Boogaard*
 
Nadat het een tijdje stil was rond de discussie over giftenaftrek steekt deze recent de kop weer op, met geruchten uit Den Haag dat het Ministerie van Financiën serieus overweegt de giftenaftrek deels of geheel te schrappen. De Dikke Blauwe publiceerde hier eind vorig jaar al uitgebreid over.
 
Het afschaffen van de giftenaftrek zal grote consequenties hebben voor de donaties van de grotere gevers, een doelgroep die steeds meer goede doelen hard nodig hebben omdat inkomsten uit andere bronnen onder druk staan, blijkt uit grote gever onderzoek Filantropie in Nederland.
 
Deze conclusie werd eerder ook al bevestigd in onderzoeken van ABN AMRO en van de VU, waarover eerder te lezen was in De Dikke Blauwe. In het ABN AMRO onderzoek gaf 40% van de geënquêteerde vermogende klanten van de bank aan minder te zullen geven bij een (gedeeltelijke) afschaf van de giftenaftrek.
 
Niet alleen vermogenden kunnen grote gever zijn. Uit het onderzoek van Filantropie in Nederland, gehouden onder 728 actieve grote gevers (mensen die donaties van €1.000 of meer geven), bleek dat meer dan 60% een vermogen had onder €1 miljoen en bijna de helft een jaarlijks inkomen onder de €100.000.
 
Van deze grote gevers gaf 86% aan gebruik te maken van de giftenaftrek, waarvan 58% ‘altijd gebruik maakt van de giftenaftrek’ en de overige 28% ‘alleen gebruik maakt bij het geven van grote giften’. Los van het daadwerkelijke gebruik ervan, gaf 70% van de respondenten aan het bestaan van de giftenaftrek belangrijk te vinden.
 
Nog crucialer voor de discussie over het afschaffen is, dat bijna de helft (48,9%) van de geënquêteerde grote gevers aangaf minder te zullen geven als de giftenaftrek afgeschaft zou worden.
 
Drie grootschalige onderzoeken bevestigen het belang van de giftenaftrek voor grote donaties. Het bewijs van de negatieve consequenties die volgen als de giftenaftrek (gedeeltelijke) zou worden afgeschaft, ligt al een poos voor het oprapen voor de goede doelen sector.
 
Dit zou koren op de molen van goede doelen en hun vertegenwoordigers moeten zijn. Gewaardeerde collega’s in de sector: grijp het bewijs met beide handen aan en verzet je sterk tegen de afschaf bij staatssecretaris Wiebes van Financiën. Is het niet voor gevers, dan wel voor de grote kans flinke inkomsten in de toekomst te verliezen.

*Robert Boogaard is oprichter van vermogensfonds Jazi Foundation en is mede-initiatiefnemer van Filantropie in Nederland
 
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
 
gerelateerde items