SBF tekent convenant

21 juni 2011, 08:59
AMSTELVEEN (21 juni) - Vanmiddag is het convenant 'Ruimte voor Geven' ondertekend. In dit convenant leggen de filantropiesector, vertegenwoordigd door stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), en de overheid, vertegenwoordigd door minister-president Rutte en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie,  afspraken vast over onderlinge samenwerking. Niet iedereen in de sector is blij met het convenant dat loopt tot 1 januari 2014. Met name de achterban van koepel VFI lijkt verdeeld.


Het convenant werd vanmiddag ondertekend op het Haagse Binnenhof, op het ministerie van Algemene Zaken. De sector werd gerepresenteerd door het filantropiebrede overlegorgaan stichting SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) en haar onlangs benoemde onafhankelijke voorzitter Steven van Eijck. Maar niet alleen Van Eijck tekende, ook vertegenwoordigers van de onderscheiden leden van de SBF zetten hun handtekening: de heer Deetman (voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) namens de kerken, mevrouw Peters (vice-voorzitter van de Vereniging van Fondsen in Nederland) namens de vermogensfondsen, de heer Van Rooij (vice-voorzitter Instituut Fondsenwerving) als kersverse vertegenwoordiger van de lokale fondsenwervers en de heer Daalmeijer (voorzitter VFI) namens de grote goede doelen.


Transparantie en verantwoording

Overheid en filantropische instellingen werken op tal van terreinen samen op het publieke belang. Het convenant bevat afspraken die de samenwerking tussen de sector en de overheid effectiever kunnen maken. Zo is er in het convenant aandacht voor de beste manier om de sector te betrekken bij nieuwe wet- en regelgeving en wordt het belang van transparantie en verantwoording onderstreept


Niet iedereen blij

De ondertekening van het convenant is een historische stap in de relatie tussen filantropiesector en overheid, maar niet iedereen in de achterban van de ondertekenaars is blij met het akkoord. Dertien directeuren van grote goede doelen op het terrein van gezondheid & natuur riepen hun bestuur vorige week in een brief op om het convenant vooral niet te tekenen. De bezwaren van deze directeuren hebben hierbij niet alleen betrekking op de gevolgde strategie van "stille diplomatie", maar ook op de inhoud van het convenant en op de principiële vraag of een samenwerking met de overheid de onafhankelijkheid van civil society-organisaties niet corrumpeert. De directeuren vragen zich af welk signaal wordt afgegeven door een akkoord met een regering die zulke voor hun doelgroepen ingrijpende bezuinigingsmaatregelen wil doorvoeren.


Beraden

Het bestuur van VFI besloot maandagochtend na ampel beraad het verzoek van haar dertien leden naast zich neer te leggen en de ondertekening van het convenant door te zetten. Tom Oostrom, directeur van Nierstichting en een van de initiatiefnemers van het appel op het VFI-bestuur, meldde dat hij zich met de ondertekenaars van de brief zal beraden op deze beslissing.

 


Klik hier voor de tekst van het convenant en hier voor de speech van Steven van Eijck.

gerelateerde items