SBF schrijft Balkenende

28 maart 2007, 08:59
De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie willen graag een ‘open dialoog' en een convenant met de overheid volgens het Britse model. Onderdeel hiervan is een speciale afdeling binnen de overheid, waarin budget beschikbaar is om vrijwillige giften en vrijwilligerswerk te stimuleren. Dit stelt het SBF in een brief aan premier Balkenende, die vorige week werd verstuurd.


Het SBF, het nieuwe samenwerkingsverband van VFI, ISF, FIN en CIO, verwijst in zijn oproep aan het kabinet nadrukkelijk naar het regeerakkoord "Samen werken, samen leven" en naar de belangrijke rol van een dialoog tussen overheid en maatschappelijke organisaties en burgers voor het realiseren van haar doelstellingen. Het SBF hanteert hierbij de redenering van de Britse regering dat investering in meer maatschappelijke betrokkenheid van burgers ook leidt tot meer sociale cohesie, een van de hoofddoelstellingen van het regeringsbeleid.

 


De uitnodiging van het SBF voor een open dialoog in het kader van het ‘100 dagen-beleid' van het kabinet Balkenende bevat ook al een vijftal agendapunten:

- informatie-uitwisseling, afstemming en matching van overheid en filantropische instellingen;

- wegnemen en voorkomen van belemmerende regelgeving;

- het optimaal faciliteren (onder voorwaarden) van filantropische instellingen door de overheid

- het voorkomen van substitutie van activiteiten; en

- het creëren van één aanspreekpunt bij de overheid.

 


Met name het laatste punt is voor de SBF cruciaal. Ten minste vijf ministeries voeren vanuit eigen dossiers voor de filantropische sector relevant beleid, waardoor veel slagkracht en coördinatie verloren gaat. De oprichting van het SBF was een poging om vanuit de sector zelf één aanspreekpunt te creëren voor de overheid. De uitnodiging van het SBF aan de regering om hetzelfde te doen vanuit de overheid ligt dus nu bij premier Balkenende op tafel.
 

gerelateerde items