Reacties op CBF-visie nieuw validatiestelsel

23 september 2014, 06:44
Reacties op CBF-visie nieuw validatiestelsel
Reacties op CBF-visie nieuw validatiestelsel
Onze publicatie vorige week van de CBF-visie (concept) op een nieuw validatiestelsel, heeft de tongen in de sector al behoorlijk losgemaakt. Vooral in de social media deden sectorgenoten van zich spreken. WNF-directeur Johan van de Gronden twitterde: ‘Frisse wind. CBF dringt aan op zelfregulering en reflectief toezicht bij goede doelenorganisaties.’

Suprakoepel SBF, dat door de hoofdredactie werd aangespoord om het ijzer te smeden nu het door CBF zo mooi heet gemaakt is, reageerde desgevraagd als volgt:
‘SBF heeft met veel belangstelling kennisgenomen van de conceptbevindingen. Volgens ons zijn de voorlopige conclusies van het CBF een steun in de rug van de door SBF ingeslagen weg. Zoals bekend voert SBF nauw overleg met het kabinet over de hoofdlijnen van een nieuw stelsel. We verwachten daarover goede afspraken te kunnen maken. De invulling van het toezicht moet passen bij de met het kabinet overeen te komen hoofdlijnen. We hopen op korte termijn met het CBF overleg te hebben over de bevindingen en voorstellen’, aldus SBF-directeur Gosse Bosma (foto).

Bert Sleijster van Hogeschool Windesheim: 'In de laatste Filanthropium las ik over de CBF conceptvisie op een nieuw stelsel voor toezicht en kwaliteitsverbetering voor de filantropische sector. Een mooi stuk met goede gedachten, om kort de inhoud te typeren. Goed dat gepleit wordt voor vertrouwen, respect, eenvoud, eigen initiatief en zelfregulering; een weg die niet kiest voor (over-)regulering door derden en allerlei te vermijden ambtelijke rompslomp. En mooi te zien dat het CBF deze (om-)slag maakt.
Mij moet wel van het hart dat bij lezing van dit stuk het mij zeer bevreemdt dat er met geen enkel woord wordt gerept over de rol van onderwijs hierin - terwijl ik wel lees over 'kwaliteit, professionaliteit ... en resultaten' en dat de civil society 'vanuit vertrouwen gefaciliteerd' moet worden. Alle zaken die de vinger leggen bij het belang in deze van goed en passend onderwijs. En gelukkig zijn er onderwijsinstituten (VU, Erasmus, Windesheim ea), die filantropisch onderwijs verzorgen, dat zeer kan bijdragen aan de doelen die het CBF-conceptstuk voor ogen staat.
Ik vrees soms dat in de filantropische sector het belang van onderwijs op beleidsniveau nog wel eens over het hoofd worden gezien (ook in eerder Convenant - maar dat terzijde - blijft onderwijs buiten beeld...) - een volwassen sector heeft oog voor en koestert haar eigen opleidingsinstituten, als onderdeel van een solide basis onder de sector.'

Vorige week gemist?
Lees de belangrijkste aanbevelingen en bevindingen van het CBF: klik hier.
Het validatiesysteem voor dummies in 5 minuten: klik hier
Commentaar hoofdredactie Filanthropium: klik hier
gerelateerde items