Samenwerking strategisch verankeren: hoe doe je dat tijdens een crisis?

15 oktober 2020, 06:00
Samenwerking strategisch verankeren: hoe doe je dat tijdens een crisis?
Samenwerking strategisch verankeren: hoe doe je dat tijdens een crisis?
De samenwerking tussen profits en non-profits was ook al in het ‘oude normaal’ geen sinecure. Maar hoe werk je doelgericht samen tijdens een crisis? De afgelopen weken zocht ik contact met een aantal ‘alliantiemanagers’  van goede doelen. Waar maken zij zich zorgen over en lopen zij tegenaan? Hoe gaan zij om met de crisis en zijn ze in staat om bedreigingen om te buigen in kansen? De inzichten vormden de basis voor een webinar van Nederland Filantropieland en Goede Doelen Nederland. Deze column vormt een beknopte weergave.
 
Wederkerheid
Het eerste inzicht dat mijn rondje langs de velden opleverde is dat er veel profits solidair zijn met de non-profits waarmee zij samenwerken of die ze sponsoren. Een uitgangspunt voor elke samenwerking is dat er wederkerigheid is. Bij sommige samenwerkingen, bijvoorbeeld culturele organisaties, is de ‘tegenprestatie’ weggevallen. Zakelijke ontmoetingen op een bijzondere plek zijn in Coronatijd niet mogelijk. Maar veelal zijn bedrijven solidair, vooral als er een lange relatie en hoge mate van loyaliteit bestaat tussen beide partners. Soms wil een bedrijf juist extra investeren in de samenwerking als een goed doel het lastig heeft. 
 
Een mooi voorbeeld hiervan is Van Lanschot Kempen die samen met Concertgebouw de empty concertgebouw sessies mogelijk heeft gemaakt.
 

Flexibiliteit
Het tweede inzicht is dat niet alleen de medewerkers maar ook de donateurs en doelgroepen van goede doelen veelal thuiszitten en heel snel gewend geraakt zijn aan het digitale werken en digitale vrijetijdsbesteding. Creatieve online-concepten ter vervanging van fysieke bijeenkomsten hebben als voordeel dat er een veel groter en ook breder publiek mee bereikt kan worden, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Partnership managers van goede doelen hebben ook meer tijd om na te denken over creatieve samenwerkingsconcepten, voor de innovatie van huidige samenwerkingen en ook voor het aangaan van nieuwe samenwerkingen na de crisis. 
 
Een van de vele voorbeelden van creativiteit en digitalisering is de manier waarop de Refugee Talent HUB de matching tussen vluchtelingentalent en corporate Nederland tijdens COVID-19 faciliteert.
 

 
Sensitiviteit
Derde inzicht is dat het ook van belang is om gepaste afstand te nemen van partners wanneer de situatie daarom vraagt. Non-proftit spelen in op de crisis bij een partner door de activiteiten even te staken en tegelijkertijd solidair te zijn met de bedrijven die het hardst door de Crisis worden geraakt. 
 
Onderstaande boodschap op de website van Oxfam Novib is een voorbeeld van de manier waarop je als non-profit mee kunt leven met je profit partners. 
 

Veranderen en evalueren
Naast de drie inzichten uit de praktijk – wederkerigheid, flexibiliteit en sensitiviteit – is de crisis ook een moment waarop organisaties, zowel profits als non-profits, kijken naar hun samenwerkingen. Ook in het ‘oude normaal’ was het al van belang om regelmatig te evalueren. Het is een open deur om te stellen dat de Corona crisis voor een gewijzigde omgeving heeft gezorgd voor bestaande samenwerkingen. Maar misschien nog belangrijker is dat organisaties hun eigen strategie hebben aangepast. Het waarom, waarin en hoe van samenwerken kan daardoor veranderen. Bestaande afspraken komen in een nieuwe licht te staan en samenwerkingen uit het portfolio zijn in de nabije toekomst mogelijk minder of juist meer relevant. 

 
Samenwerking strategisch verankeren: Nederland moet alliantievaardig worden
Een aantal koplopers binnen de non-profit wereld bekijkt momenteel hoe je de samenwerking met profits nog beter strategisch kunt verankeren in de overkoepelende organisatiestrategie. Voor de duurzaamheid van de samenwerkingen in je portfolio is het goed om stil te staan bij de manier waarop ze bijdragen aan de maatschappelijk impact die je probeert te bereiken en de outcomes die daarvoor nodig zijn. Het ziet er naar uit dat de maatschappelijke uitdagingen de komende jaren groter en complexer worden en grotere eisen zullen stellen aan de professionaliteit van onze samenwerkingsvaardigheden. Vanuit AlliantiePartners is het onze ambitie om Nederland alliantievaardig te maken. Daar blijf ik graag mijn steentje aan bijdragen. Meer weten? Het webinar is binnenkort terug te kijken via:
https://nlfl.nl/webinars/samenwerken-met-organisaties-en-bedrijven-hoe-pak-je-dat-goed-aan
 
De volgende vijf vaardigheden zouden tot de toolbox van elke non-profit partnershipmanager moeten behoren:


Auteur Jorrit Hoekstra is verbonden aan De Dikke Blauwe als ‘Alliantie-Expert’. Hij is als associate verbonden aan AlliantiePartners en helpt organisaties bij het professionaliseren van samenwerkingscompetenties. AlliantiePartners heeft als ambitie om Nederland alliantievaardiger te maken en biedt een toolbox waarmee organisaties bewuster om kunnen gaan met het opstarten en managen van samenwerkingsrelaties. Met aandacht voor het hoofd en het hart. 
 
gerelateerde items