Samenwerken is mooi, maar rebellen zijn nodig voor systemische verandering!

9 februari 2021, 09:00
Laurentien van Oranje: ‘We doen van alles, maar lossen het niet op omdat we dingen niet aan elkaar verbinden.'
Laurentien van Oranje: ‘We doen van alles, maar lossen het niet op omdat we dingen niet aan elkaar verbinden.'
Een van de gevolgen van het verminderde contact door corona en het thuiswerken door velen van ons is de enorme toename van het aantal webinars. Ik kan er iedere dag wel één en soms meerdere bijwonen. Het is meestal heel leerzaam en soms ook nog gezellig, al moet ik toegeven dat ik als het weer kan, echte ontmoetingen toch in hoge mate prefereer. Maar dat zit er nog even niet in en voor nu moet je maar het beste van maken. Daarom was ik blij deel te kunnen nemen aan een webinar op 19 januari van MVO-Nederland en Ebbinge over ‘De kloof tussen rijk en arm’.

Doelgroep van dit webinar waren bestuurders, commissarissen en toezichthouders van bedrijven en de semi-publieke sector en hoewel ik niet helemaal in het profiel pas, had ik toch een uitnodiging gekregen. Het bleek dat de uitkomst van de discussie erg veel overlap vertoonde met het thema dat we in gedachten hebben voor het Corporate Foundation Forum later dit jaar, namelijk het belang van strategische samenwerking voor blijvende verandering.

Laurentien van Oranje, in 2017 nog de nummer 1 in de top 100 van de meest invloedrijke spelers in de filantropie van De Dikke Blauwe, trapte af met een analyse over de inkomensongelijkheid en het achterblijven van groepen in onze samenleving. Om dat aan te pakken heb je systemische veranderingen nodig en die bereik je alleen door samenwerking van alle partijen. De tweede spreker, Ron Steenkuijl van ADG Dienstencentrum en initiatiefnemer van het Nationaal Integratiediner, benadrukte de rol van het bedrijfsleven. Bedrijven zijn grootgebracht met het streven om zoveel mogelijk winst te maken, maar dat model waarin het eigenbelang vooropstaat, begint te scheuren en leidt uiteindelijk tot frustratie en populisme. Bedrijven hebben belang bij stabiliteit en kunnen juist een rol spelen om te verbinden, want op de werkvloer komt iedereen elkaar tegen. 

Vanuit de deelnemers werden vele suggesties aangedragen, waarbij opvallend vaak werd gewezen op de rol van de filantropie. Als iedereen op zijn of haar eigen terrein goed werk doet dan komen we er toch wel? Volgens Laurentien is de versnippering de kracht maar ook de zwakte van Nederland. Als iedereen vanuit zijn eigen invloedssfeer denkt, blijft het kleiner dan nodig om de problemen echt op te lossen, zoals zij heeft gemerkt bij het werk voor laaggeletterden. ‘We doen van alles, maar lossen het niet op omdat we dingen niet aan elkaar verbinden’, aldus Van Oranje. Denk groot en meer op lange termijn en werk samen met alle partijen, alleen dan lukt het om echt dingen te veranderingen.

Een valkuil is ook de focus op snelle successen: zijn we tevreden als we een flink aantal mensen bereiken, of gaat het om echte oplossingen? Veel mensen in het gehoor geven aan dat er een rol is voor de filantropie, die gemakkelijker risico kan nemen. Dan moet er wel een strijdplan zijn en een zekere rebelsheid om veranderingen teweeg te brengen. Er kan nog veel verbeteren aan de samenwerking van filantropie en bedrijfsleven. Er zijn rebellen nodig én ondernemerschap om veranderingen tot stand te brengen.
 

Marc Wortmann is zelfstandig adviseur en tevens aan De Dikke Blauwe verbonden als Expert Onderzoek en als programma-manager van het Corporate Foundations Forum.
Wilt u meer bijdragen van zijn hand lezen? Klik hier.
 
 
gerelateerde items