Toon alles (1)

Een salarislijst. Mooi. En nu?

20 juli 2016, 18:00
Een salarislijst: zonder context is het een nietszeggende opsomming.
Een salarislijst: zonder context is het een nietszeggende opsomming.
Vorige week weer een salarisoverzichtje in de Volkskrant. Het onderwerp van discussie is sinds 2000 zo’n beetje ieder jaar het salaris van de directeuren van goede doelenorganisaties. Op zichzelf geen interessant gegeven meer, maar toch nog maar even dan.[1]  Kijkend naar de organisaties die op plaats 1, 3 en vijf staan in het Volkskrant overzicht van vorige week zien we het volgende.
 
De totaalbezoldiging[2] van de directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) van 190.330 euro in 2011 is gestegen naar 202.207 euro in 2014 (bij 40 uur per week). Als je dat gaat relateren aan de som der baten in die periode (die steeg van 31.691.830 euro naar 49.926.426 euro), zou je geneigd zijn die salarisstijging te begrijpen (los van indexatie en zo).
Maar kijkend naar het bedrag dat jaarlijks besteed werd aan de doelstelling in die periode slaat de twijfel toe: dat bedrag nam af van 31.080.121 euro in 2011 naar 27.981.252 euro in 2014.
 
Bij KNGF Geleidehonden is de totaalbezoldiging van de directeur gestegen van 140.900 euro in 2011 naar 171.100 euro in 2014 (bij 38 uur per week). De som der baten ging van 6.549.000 euro in 2011 naar 8.674.000 euro in 2014 en de besteding aan de doelstelling ging van 4.941.000 naar 6.562.000 euro in 2014.
 
De Hartstichting dan. Totaalbezoldiging in 2011 bedroeg 184.713 euro. In 2014 was dat 182.582 euro (bij 40 uur per week). De baten in 2011 bedroegen 40.874.549 euro en in 2014 waren de baten 48.055.814. Totaal werd in 2011 een bedrag van 36.171.553 euro besteed aan doelstelling, in 2014 was dat 38.454.217 euro.
 
Misschien is het zinvoller het salaris van de directeur te vergeten en naar de personeelskosten + publiciteit en communicatie + huisvestingskosten + kantoor en algemene kosten te kijken?
Bij PBC zien we dan 5.203.286 euro in 2011 en 6.440.613 euro in 2014. Anders beschreven: het kost PBC dus bijna 6,5 miljoen euro om netto om aan de doelstelling een bedrag van bijna 28 miljoen weg te geven in 2014. Is dat veel? Goede vraag, maar in relatie tot wat? Maar vergeleken met 2011 was het ruim 1 miljoen euro kosten meer om 3 miljoen euro minder weg te geven in 2014…
 
Even twee organisaties uit de VS. Andrew Youn, de oprichter van het One Acre Fund, heeft als ‘compensation’ een salaris van 85.000 dollar en daarmee gaat 0,2 procent van de kosten van de organisatie de deur uit. Hij heeft een managementteam waarvan de vijf best verdienende functionarissen opgeteld 1,52 procent van de kosten voor hun rekening nemen[3]. Samen dus zes mensen voor 1,72 procent. Een Charity Navigator Rating van 92,74 op 100 punten (vier sterren).
Caryl M. Stern van het United States Fund for Unicef krijgt 516.565 Amerikaanse dollars als ‘compensation’. Dat is 0,09 procent van de kosten (en ze krijgen een overall score van 85.64 van de 100 beschikbare punten). Duizelt het u al? En we hebben het nog helemaal niet gehad over resultaten… Klopt, maar een salarislijstje is simpel en hapklaar.
 
Wat ik ervan denk? Als er een absolute norm is afgesproken van 158.000 euro moet je je daar ook als KNGF aan houden.[4] Verder ben ik tegen hoge salarisverschillen, daarom nog een citaat van Michael J. Sandel: ‘In 2007, CEOs at major U.S. corporations were paid 344 times the pay of the average worker. On what grounds, if any, do executives deserve to make that much more than their employees?Most of them work hard and bring talent to their work. But consider this: In 1980, CEOs earned only 42 times what their workers did. Were executives less talented and hardworking in 1980 than they are today?’
 
 

[1] Ik gebruik hierna even de cijfers die beschikbaar zijn op de website van het CBF en laat cijfers en ronkende teksten uit jaarverslagen 2015 die net verschenen zijn nog even aan me voorbijgaan.
 
[2] Dit bestaat uit het jaarinkomen + Sociale Verzekeringspremies en andere sociale lasten die ten laste van de werkgever komen + belastbare vergoedingen/bijtellingen (dit zijn kostenvergoedingen en vergoedingen in natura die door de Belastingdienst aangemerkt worden als loon) + pensioenlasten (werkgeversdeel) + overige beloningen op termijn (bv. toezegging of beloning voor een VUT-of prepensioenregeling, recht op aanvulling sociale uitkering) + uitkeringen beëindiging dienstverband (bv. verplichtingen voor vertrekregelingen).
 
[4] Er is een regeling gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en die houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie. Het tot 1 januari 2015 geldende maximumsalaris van 158.000 euro is afgeleid van het maximum dat geldt voor rijksambtenaren. Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur in de goede doelensector (bestaande uit brutosalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning) was in 2014 98.836 euro.
 
gerelateerde items