Toon alles (2)

Regeling giftenaftrek nog verder beperkt?

22 juni 2016, 18:00
Leuker kunnen we het niet maken. Wel scherper.
Leuker kunnen we het niet maken. Wel scherper.
Op TaxLive schetst Belastinggids-auteur Dick van den Hoeven het beeld dat de regels rondom giftenaftrek de afgelopen tijd is aangescherpt en dat die aanscherping doet vermoeden dat de regeling in de toekomst nog verder wordt beperkt.
 
Van den Hoeven: ‘Sinds jaar en dag bestaan er twee verschillende regelingen, namelijk aftrek van gewone giften en aftrek van periodieke giften. Het verschil tussen de beide regelingen is vooral dat alleen voor de gewone giften een minimumgrens (het niet-aftrekbare gedeelte, de drempel) en een maximumgrens geldt. De regeling van de periodieke giften kent een dergelijke begrenzing niet en heeft mede daarom aan populariteit gewonnen. Dat geldt zeker sinds de periodieke gift vanaf 2014 niet meer via de notaris, maar in een onderhandse akte kan worden vastgelegd, waarvan een voorbeeld eenvoudig is te vinden op de website van de Belastingdienst.’
 
Onzekerheidsvereiste 
‘Het begint er echter op te lijken dat de regeling inmiddels aan haar succes ten onder dreigt te gaan. Op verschillende fronten wordt namelijk tegengas gegeven wanneer (te) creatief van de regeling gebruik wordt gemaakt. Zo is een dam opgeworpen tegen de aftrek van giften aan stichtingen die louter optreden als loketinstelling voor allerhande aangesloten goede doelen. In de praktijk zijn de activiteiten van die instellingen al beëindigd. Inmiddels heeft de Staatssecretaris van Financiën bovendien een strakke benadering gepubliceerd over het onzekerheidsvereiste van de periodieke gift. Er mag geen koppeling zijn aan de levens van twee personen, althans dan moet er (ook) zijn voldaan aan een sterftekans van ten minste 1 procent en daaraan kan bij een koppeling aan twee levens moeilijk, om niet te zeggen nooit, worden voldaan. Een opvatting die weliswaar strookt met het fiscale begrip ‘periodieke uitkeringen’ maar die totaal niet te rijmen is met de achtergrond van de periodieke giftenaftrek, te weten een meer vaste inkomensstroom voor de goeddoelinstellingen.’
 
Vereenvoudigingsonderzoek 
Van der Hoeven vermoed dat het mogelijk allemaal een voorbode is voor nog strakkere benaderingen: ‘In een wat verscholen liggende bijlage bij het Belastingplan 2016 is namelijk een ‘vereenvoudigingsonderzoek’ aangekondigd naar de mogelijkheid om ‘periodieke giften gelijk te schakelen aan incidentele giften door beide giften budgettair neutraal onder eenzelfde drempel en plafond te brengen'. Hetzelfde beeld vinden we in de onlangs gepubliceerde ombuigingslijst in aanloop naar de verkiezingen. Kortom: een voornemen dat alleen maar tot verdergaande beperkingen binnen de aftrekregeling van periodieke giften kan leiden. Misschien wel de hoogste tijd om de regeling alsnog beter te benutten door de periodieke gift voor een langere termijn vast te leggen. Bij een toekomstige wetswijziging zullen dergelijke overeenkomsten immers moeten worden gerespecteerd. En niet te vergeten: het is allemaal voor het goede doel. 
 
Klik hier voor het complete opiniestuk van Dick van der Hoeven op TaxLive.
 
gerelateerde items