DDB: Het oude dilemma blijft staan: ‘Geef gerust aan een Erkend doel’ kan impliceren dat je je ongerust zou moeten maken als je geeft aan een niet-erkend doel. Hoe gaan jullie hiermee om?
De Wilde: ‘De boodschap is dat je als donateur zeker weet dat een Erkend Goed Doel zich onafhankelijk laat controleren op strenge kwaliteitseisen. Je kunt er daarmee vanuit gaan dat jouw bijdrage daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld en dat het goede doel hier verantwoording over aflegt. Bij niet erkende organisaties zijn er twee smaken: de onafhankelijke toets heeft niet plaatsgevonden of de organisatie is niet door de toetsing gekomen. Dit laatste kun je checken op onze website in het register. Omdat de nieuwe Erkenning toegankelijk is voor alle in Nederland gevestigde goede doelen is er geen drempel meer om aan te melden voor een erkenning.’

DDB: Hoe tacklen jullie het ‘Wij van WC Eend-argument?’ De slager die zijn eigen vlees keurt? 
De Wilde: ‘Deze discussie is een logisch gevolg van de regulering waar de sector voor heeft gekozen. In het nieuwe Erkenningstelsel is een hele stap vooruit gemaakt door de normstelling en toetsing te scheiden. De normstelling gebeurt door een onafhankelijke commissie. Verder is het zo dat organisaties betalen voor hun initiële toetsing of ze er nu wel of niet doorheen komen. Sinds de start van de nieuwe regeling is gebleken dat 10% van de organisaties in eerste instantie niet aan de eisen voldoet. We zien dat uiteindelijk 5% - door aanpassingen die ze doen - daarna alsnog erkend kunnen worden en 5% dus niet. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we onze onafhankelijkheid laten zien in onze daden, door de wijze waarop we toetsen en de zorgvuldige belangenafweging die we maken als we besluiten om al dan niet te erkennen, onder verscherpt toezicht te stellen of een erkenning in te trekken.’
 
DDB: Trekken jullie nu niet een te grote broek aan met het impact-argument? Hoewel in de Erkenning daarvoor veel meer aandacht wordt besteed, kan het CBF niet de claim waarmaken dat het ook de daadwerkelijke impact (is niet output) controleert.
De Wilde: ‘De claim die we richting het publiek maken is dat een donateur er bij een Erkend Goed Doel vanuit kan gaan dat zijn donatie daadwerkelijk bijdraagt aan het bereiken van het doel waar de organisatie voor staat. Dit is wel degelijk een onderdeel van de harde normen die we toetsen. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van goede doelen organisaties om in de boodschap richting het publiek over de erkenning het niet alleen te hebben over de achterkant (basis is op orde) maar ook een link te leggen met de voorkant (de doelrealisatie). Dit hebben we in de briefing richting de goede doelenorganisaties vertaald met het woord ‘impact’. Wetende dat je met elkaar hele lange wetenschappelijke discussies kunt voeren over wat we precies onder het woord impact verstaan. Dat merken we in de uitwerking van de nulmeting die we hebben gedaan in het kader van de impact challenge. Hierover vertellen we graag een andere keer meer.’

⇒Reactie Jan van Berkel, voorzitter Goede Doelen Nederland

DDB: Wat is jullie visie op de campagne en de verbreding van de Erkenning?
Van Berkel: ‘De Erkenningsregeling is onze gezamenlijke waarborg voor een gezonde, schone en transparante sector. Risico’s op misstanden worden zo beperkt. Iets dat we als sector nadrukkelijk willen en moeten bereiken. De Erkenning, met eenduidige normen en onafhankelijke toetsing is 1 januari 2016 ingevoerd en staat inmiddels als een huis. Inmiddels zijn er 500 goede doelen erkend. Zij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. Maar het publiek kent de Erkenning (nog) niet genoeg. Vandaar deze campagne. Om van de Erkenning een succes te maken moeten we als sector nu gezamenlijk werken aan brede publieksbekendheid van de Erkenning. Dit doen de Erkende goede doelen richting hun eigen achterban, met ondersteuning van een online campagne, een website en een radiospot. De boodschap is steeds: ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel. Dan weet je zeker dat met je euro zorgvuldig wordt omgegaan.’’  
 
DDB: Hoe gaan jullie de uitrol van de Erkenning via jullie achterban concreet stimuleren?
Van Berkel: ‘Daar zijn we al even mee bezig. Tijdens de ontwikkeling en voorbereiding van de campagne is in diverse sessies met communicatiemanagers en ‘denksessies’ met directeuren de campagne in detail uitgewerkt. Verschillende directeuren hebben in de ALV van Goede Doelen Nederland hun actieve steun uitgesproken en de collega’s opgeroepen ‘Laat je Erkenning zien. Onze achterban ziet het belang van een brede bekendheid en waardering van de Erkenning bij het publiek en gaan de Erkenning via de eigen media actief uitdragen. We hebben hiervoor een praktische toolkit met campagnemiddelen ontwikkeld die organisaties kunnen inzetten in de eigen kanalen (website, nieuwsbrief, facebook, jaarverslag, etc.).’
gerelateerde items