Crisis KNGF: RvT vond dat het beter was niet af te treden

13 maart 2017, 10:00
Mijntje Luckerath: voorzitter RvT van KNGF Geleidehonden wil geen vragen beantwoorden van De Dikke Blauwe.
Mijntje Luckerath: voorzitter RvT van KNGF Geleidehonden wil geen vragen beantwoorden van De Dikke Blauwe.
De Raad van Toezicht zou door de Ondernemingsraad en het managementteam van KNGF Geleidehonden ervan weerhouden zijn om af te treden over het arbeidsconflict met directeur Ellen Greve. Deze bewering staat in een intern memo voor alle vrijwilligers van KNGF dat in bezit is van De Dikke Blauwe. In het door RvT-voorzitter Lückerath ondertekende stuk is een overzicht met vragen en gewenste antwoorden bijgevoegd. Met deze Q&A wil de RvT ‘eventuele onrust’ wegnemen. Lückerath en de OR willen niet ingaan op vragen van De Dikke Blauwe.

De afgelopen dagen ontving de redactie een groot aantal reacties op het donderdag gepubliceerde opiniestuk ‘Et tu, Brute?’. Daaronder ook een email van een ‘bezorgde vrijwilliger’* die een memo bijvoegde dat de RvT van KNGF Geleidehonden stuurde. Hierin geeft voorzitter Mijntje Lückerath een verklaring van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en is een Q&A bijgevoegd. Tevens worden vrijwilligers opgeroepen vanochtend tussen 11.00 en 12.00 uur bijgepraat te worden over de ontstane crisis in een besloten infosessie. ‘Hiermee hopen wij u niet alleen van de juiste informatie te voorzien, maar ook eventuele onrust weg te nemen’, aldus de RvT.

‘Geen draagvlak meer’

Lückerath stelt in het memo aan de vrijwilligers dat er geen verband is tussen de rel (Lückerath spreekt van een ‘publieke discussie’) die uitbrak over de bonus die Greve van haar en haar mede-bestuursleden ontving begin 2016 voor bijzondere prestaties en het huidige arbeidsconflict. Afgelopen week werd duidelijk dat Greve het veld moest ruimen omdat zij volgens Lückerath ‘geen draagvlak meer heeft binnen de organisatie’, zo liet zij ook al aan de Volkskrant weten. Ook zou Greve steun binnen het managementteam hebben verloren. Lückerath schrijft in het vrijwilligers-memo: ‘Al sinds het voorjaar van 2016 zijn de raad van toezicht en Ellen Greve in gesprek over de wijze van aansturen van de organisatie en het leiderschap dat daarbij past. Daarop bereikten ons uit de organisatie steeds meer ernstig verontrustende geluiden en werd na uiterst zorgvuldige interne gesprekken geconstateerd dat directeur Ellen Greve geen draagvlak meer had bij het management team, de ondernemingsraad en een meerderheid van het personeel. In het belang van de continuïteit van de organisatie, heeft de raad van toezicht daarom besloten dat de wegen van KNGF Geleidehonden en van Ellen Greve zich gaan scheiden.’

Verbetermaatregelen doorvoeren

Welke ‘ernstig verontrustende geluiden’ dit zijn geweest, is tot op heden niet duidelijk. Lückerath wil geen antwoord geven op de vraag waarom deze geluiden pas werden gehoord nadát Greve door haar RvT voor buitengewone inzet en prestaties was beloond met twee extra maandsalarissen. De vraag of de RvT vanwege haar optreden niet had moeten aftreden, beantwoordt Lückerath in het memo als volgt: ‘In de zomer, ten tijde van de beloningsdiscussie, was de raad van toezicht bereid om dat te doen in het belang van KNGF Geleidehonden. Echter, na gesprekken met de ondernemingsraad en het managementteam is gebleken dat het voor KNGF Geleidehonden beter is als de raad van toezicht aan blijft om alle verbetermaatregelen door te voeren. Eind 2016 is een nieuwe raad van toezicht lid benoemd (cliënt en ambassadeur Hans Dekker) en zijn twee leden conform rooster afgetreden (Max Amson en Romke de Vries). Dit jaar treden weer twee leden van de raad van toezicht af conform rooster (Ton Oudejans en Kees Storm) en is de werving voor nieuwe leden in gang gezet.’

Oudejans in opspraak

Lückerath gaat in het memo niet in op haar eigen rol, of die van bestuurslid Ton Oudejans die in opspraak kwam door grievende opmerkingen in de privésfeer over directeur Ellen Greve. Over dit laatste schrijft zij: ‘Wij kunnen u verzekeren dat er in de raad van toezicht nooit op respectloze wijze is gesproken over Ellen Greve. Betrokken raad van toezicht lid de heer Oudejans heeft zich steeds bereid getoond om over deze door een derde aan hem toegeschreven uitlatingen rechtstreeks met mevrouw Greve in gesprek te gaan en misverstanden daarover op te helderen. Vanwege de ziekmelding van mevrouw Greve is het daarvan niet meer gekomen.’ Wat Lückerat hier niet vermeldt, is dat de uitlatingen van Oudejans zijn toegevoegd aan de rechtbankstukken door een getuige , accountant Martine Frijlink. Frijlink (aan wie Lückerath refereert met 'een derde') is bereid onder ede te getuigen dat Oudejans zich wel degelijk buitengemeen respectloos heeft uitgelaten over Greve.

Anonieme bron

Opvallend is verder dat Lückerath gewag maakt van een ‘anonieme bron’. Lückerath: ‘Wat de situatie nu nog complexer maakt is dat de media via een anonieme bron eenzijdige informatie heeft ontvangen over het arbeidsconflict. Dit leidt tot vragen bij interne en externe belanghebbenden. Wij achten het niet in het belang van de organisatie om partijen via de media verwijten te maken. Er is juist gezocht naar een oplossing in het belang van de organisatie en met respect voor de belangen van Ellen Greve. De raad van toezicht heeft immers een verantwoordelijkheid naar alle belanghebbenden.’

Hoe verder?

Naar welke oplossing gezocht is om het conflict tot een goed einde te brengen, is niet duidelijk. In uitlatingen aan de Volkskrant suggereert Lückerath dat Greve een financieel slaatje probeert te slaan uit de situatie, hetgeen door betrokkene categorisch wordt ontkend.
De Dikke Blauwe heeft zowel de voorzitter van de Ondernemingsraad, Nicolas van Hasselt, als Mijntje Lückerath gevraagd om een reactie in het kader van hoor en wederhoor. Zowel OR als voorzitter van de RvT hebben aangegeven niet in te willen gaan op vragen van De Dikke Blauwe. OR-voorzitter Van Hasselt verwijst naar een statement op de website en wil dus niet ingaan op de vraag of de zorgen over het functioneren van directeur Greve vanuit het personeel kwamen of dat de OR zich mogelijk onder oneigenlijke druk heeft laten zetten door de RvT. Lückerath verwijst naar de Q&A die aan de vrijwilligers is verstuurd, maar daarin wordt de hoofdvraag van DDB niet beantwoord. Lückerath in een reactie per e-mail aan de hoofdredactie: 'Graag verwijs ik echter naar ons statement en onze Q&A die blijkbaar in uw bezit is, en dan speciaal naar de passage waarin wij aangeven niet via de media verwijten te willen verspreiden. Dit is niet in het belang van KNGF, haar medewerkers en andere belanghebbenden, en ook zeker niet in het belang van mevrouw Greve. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.'
Vanochtend hield KNGF een besloten infosessies die alleen voor vrijwilligers toegankelijk was en waarover geen mededelingen zijn gedaan.


*De naam van de vrijwilliger is bekend bij de redactie, maar deze wil anoniem blijven uit angst voor repercussies.
 
Lees analyse & commentaar van de hoofdredactie van De Dikke Blauwe: klik hier
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
 
gerelateerde items