Toon alles (1)

Onderzoek naar vermogensfondsen is zwanenzang voor ECSP

7 maart 2018, 09:00
Een laatste onderzoek naar vermogensfondsen in Nederland als groep is de zwanenzang van ECSP.
Een laatste onderzoek naar vermogensfondsen in Nederland als groep is de zwanenzang van ECSP.
Vlak voordat het Erasmus Center for Strategic Philanthropy haar deuren sluit, wordt een belangrijk onderzoek naar vermogensfondsen gepresenteerd. Dat gebeurt op 28 maart in Rotterdam. Het gaat om een onderzoek om de sector van vermogensfondsen gedetailleerd in kaart te brengen in termen van hun omvang en activiteiten. Vermogensfondsen als groep worden weliswaar specifiek geduid en besproken in publicaties over filantropie, maar het gaat hierbij veelal om schattingen op het niveau van vermogensfondsen als geheel. Tot op heden is weinig detail beschikbaar in termen van aantallen, segmenten en activiteiten.

Onderzoek gestart in zomer 2017

Eind 2017 werd bekendgemaakt dat onderzoeks- en kenniscentrum ECSP per 31 maart 2018 haar deuren zal sluiten. Dit voor velen verrassende besluit van Raad van Toezicht en directie werd genomen omdat het Erasmus Center for Strategic Philanthropy geen mogelijkheden ziet om haar activiteiten duurzaam gefinancierd te krijgen. Deze beslissing viel nadat in de zomer van 2017 al gestart was met een groot onderzoek naar de vermogensfondsen in Nederland als groep. Daaraan was dringende behoefte omdat over de fondsgevende organisaties in Nederland tot op heden relatief weinig bekend is.

'Sector behoort totaaloverzicht te hebben'

Volgens ECSP is er vanuit de sector een groeiende behoefte aan meer inzicht: ‘Enerzijds om de positie en het belang van vermogensfondsen voor de Nederlandse samenleving te verhelderen naar met name de politiek, maar ook naar de maatschappij in zijn geheel. Een geloof- en volwaardige sector ‘hoort’ over een eigen totaaloverzicht te beschikken. Anderzijds om dienstverlening aan de sector beter af te kunnen stemmen op specifieke segmenten en behoeften en voor individuele fondsen om hun relatieve positie in te schatten. Daarnaast is een completer overzicht nodig om goed onderzoek naar de sector te kunnen doen: hoe ziet een representatieve steekproef eruit, hoe kunnen resultaten worden geëxtrapoleerd, enzovoort.’
 
De uitkomsten van het onderzoek worden op 28 maart gepresenteerd op de campus van Erasmus Universiteit in Rotterdam. In de rapportage zullen geen individuele fondsen worden benoemd, noch zal informatie te herleiden zijn naar individuele fondsen, aldus ECSP.
 
►Lees het DDB-artikel over een mogelijke voortzetting van ECSP door een groep vermogensfondsen: klik hier
►Lees het DDB-commentaar over het opheffen van ECSP: klik hier
 
Wat: Presentatie ECSP-onderzoek naar vermogensfondsen als groep
Wanneer: 28 maart, 16.00 uur
Waar: Campus Erasmus Universiteit, Faculty Club, etage 17 ,Tinbergen Building (H gebouw), Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

 
♦Aanmelden kan door te mailen naar Suela Aksoy aksoy@ese.eur.nl
 
gerelateerde items