Onderzoek ‘Geven in Nederland’ is weer begonnen

11 mei 2019, 06:00
Onderzoek ‘Geven in Nederland’ is weer begonnen
Onderzoek ‘Geven in Nederland’ is weer begonnen
Het Centrum voor Filantropische Studies van de VU is weer gestart met het onderzoek ‘Geven in Nederland’. Goede Doelen Nederland en een flink aantal leden hebben dit mede mogelijk gemaakt, bericht Goede Doelen Nederland.

Het is enige tijd spannend geweest of het tweejaarlijkse wetenschappelijk onderzoek ‘Geven in Nederland’ (GIN) dit jaar van start kon gaan. Het Ministerie van J&V wil de komende drie edities graag opnieuw financieren, maar wel op voorwaarde dat de sector zelf de helft bijdraagt. Naast de sector Goede Doelen (het fondsenwervende deel) en het Ministerie van J&V dragen ook vijf grote vermogensfondsen bij aan de komende edities van GIN, waaronder ook leden van Goede Doelen Nederland.

Wetenschap en praktijk dichter bij elkaar

Vooraf is hierover onder regie van Goede Doelen Nederland, intensief overleg geweest met GIN/VU. Het belang van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt gezien. Maar het commitment voor inhoudelijke samenwerking en structurele (mede)financiering door onze sector wordt in hoge mate bepaald door de relevantie, bruikbaarheid én actualiteit van de resultaten voor de sector. De nieuwe opzet van GIN houdt hier rekening mee doordat relevante thema’s en onderwerpen vóór de start van een nieuwe editie GIN bij de brede sector opgehaald en betrokken worden in het onderzoek. De VU richt hiervoor een maatschappelijke klankbordgroep in waaraan onder andere Goede Doelen Nederland en een aantal leden zullen deelnemen. De Dag van de Filantropie 2019 wordt ook gebruikt om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen en om kennis en inzichten te delen. Ook Goede Doelen Nederland levert hier een bijdrage aan.

Betere aansluiting bij de sector

Om de aansluiting van GIN bij de sector verder te optimaliseren, heeft Goede Doelen Nederland een eigen klankbordgroep opgezet met leden en een afvaardiging van GIN. In deze klankbordgroep wordt de nieuwe opzet van GIN in de context van de sector besproken, geëvalueerd en de VU van input voorzien. GIN komt op verschillende manieren tegemoet aan een betere aansluiting bij onze sector. Zo worden de onderzoeksresultaten in de vorm van ‘specials’ explicieter, eerder én exclusief voor onze leden gecommuniceerd in de vorm van lezingen en seminars en met gebruikmaking van ‘visuals’ zoals factsheets en infographics. De eerste special gaat over generatieverschillen in geefgedrag met speciale aandacht voor jongeren. De resultaten daarvan zullen in november 2019 met Goede Doelen Nederland en haar leden worden gedeeld.

De volledige editie van ‘Geven in Nederland 2020’ wordt op de Dag van de Filantropie 2020 gepresenteerd.

(Bron: Goede Doelen Nederland)

Lees hier een vorig artikel over GIN in De Dikke Blauwe: Prof. Bekkers: ‘Onderzoek Geven in Nederland in gevaar’
 
gerelateerde items