Prof. Bekkers: ‘Onderzoek Geven in Nederland in gevaar’

6 december 2018, 08:00
Geven in Nederland 2019 is van de baan: Bekkers hoopt op een Geven in Nederland 2020...
Geven in Nederland 2019 is van de baan: Bekkers hoopt op een Geven in Nederland 2020...
Prof. René Bekkers, filantropiehoogleraar en onderzoeksleider van het tweejaarlijkse onderzoek ‘Geven in Nederland’, luidt in zijn blog de noodklok. De private financiering van het langstlopende onderzoek naar geefgedrag in Nederland – een duurzaam model voor ten minste drie edities - is nog steeds niet rond en dat betekent dat het onderzoek nog niet begonnen is en er dus ook in april 2019 geen resultaten bekend kunnen worden gemaakt. Bekkers hoopt dat er wel een ‘Geven in Nederland 2020’, waarmee voor het eerst in twintig jaar de tweejaarlijkse cyclus wordt doorbroken.

Bekkers schrijft in zijn blog: ‘Het Centrum voor Filantropische Studies werkt momenteel met man en macht om de financiering voor het onderzoek Geven in Nederland voor de komende 6 jaar (3 edities) veilig te stellen. Het Ministerie van J&V heeft bij de opzet van Geven in Nederland 2017 medio 2015 te kennen gegeven dat het onderzoek niet langer alleen door de overheid zal worden gefinancierd, met als belangrijkste argumentatie dat het onderzoek van belang is voor overheid én sector filantropie. De overheid ziet zichzelf niet langer als enige verantwoordelijke voor de financiering van het onderzoek.’

Bekkers vervolgt: ‘Het Ministerie van J&V wil zich wel voor een langere tijd structureel verbinden aan Geven in Nederland en geeft 1:1 matching voor financiële bijdragen die de VU vanuit de sector ontvangt. Om de maatschappelijke relevantie van - en commitment voor - het onderzoek Geven in Nederland te versterken heeft de VU de afgelopen maanden de dialoog opgezocht met diverse relevante doelgroepen. Doel: wetenschap en praktijk dichter bij elkaar brengen.'

Deze rondgang heeft Bekkers en zijn team – naast specifieke inzichten – drie belangrijke algemene inzichten opgeleverd; te weten:
  • ‘Geven in Nederland’ draagt bij aan de zichtbaarheid van maatschappelijk initiatief in Nederland. Belangrijk ter legitimatie van een zelfstandige en snel groeiende sector.
  • Communicatie met relevante doelgroepen vóór de start van het onderzoek dient verbeterd te worden met als doel om inhoudelijk beter aansluiting te vinden bij praktijk en beleid.
  • Communicatie over onderzoeksresultaten naar relevante doelgroepen dient verbeterd te worden. Het gaat dan om de praktische toepasbaarheid van het onderzoek, de vertaling van de onderzoeksresultaten naar de praktijk.

Bekkers: ‘De onderzoekers nemen deze verbeterpunten mee in hun plan van aanpak voor de komende drie edities. De VU is al enige tijd in gesprek met de brancheorganisaties en individuele fondsen om tot een duurzaam financieringsmodel voor de toekomst te komen. Op dit moment is de continuering van het onderzoek echter nog niet gegarandeerd. Dat betekent dat er helaas geen Geven in Nederland 2019 komt en dus ook geen presentatie van de nieuwe onderzoeksresultaten zoals u van ons gewend bent op de Dag van de Filantropie. We spreken echter onze hoop uit dat we zeer binnenkort met een Geven in Nederland 2020 kunnen starten!’

Bron: René Bekkers Blog
gerelateerde items