Toon alles (3)

NOV: vrijwilligersregeling toch niet veranderd

8 maart 2007, 08:59
Ook bij vrijwilligerskoepel NOV worden soms foutjes gemaakt. Zo maakte NOV onlangs per abuis bekend dat de vrijwilligersregeling versoepeld was.


Medewerkers van NOV hadden de ‘nieuwe' informatie van de website van de belastingdienst. Later bleek echter dat de informatie op deze website juist buitengewoon verouderd was. De teksten op de site stamden nog van voor de invoering van een maximale uurvergoeding voor vrijwilligers. Er was dus te vroeg gejuichd.Het maximale uurbedrag dat mag worden uitgekeerd aan vrijwilligers is nog steeds actueel. Wel heeft de Belastinginspecteur aangegeven dat geen urenregistratie hoeft te worden bijgehouden. Organisaties moeten in algemene bewoordingen kunnen aangeven dat er geen sprake is geweest van marktconforme beloning.De Belastingdienst heeft aangegeven de verouderde teksten aan te passen.

gerelateerde items