Nieuw initiatief wil MKB aanspreken

21 november 2007, 08:59
Stichting Goede Doelen Kinderambassadeurs lanceert deze week een nieuw concept. Ondernemers uit het MKB kunnen door de stichting een commercial laten maken waarin hun kind de hoofdrol speelt. De opbrengst gaat naar het goede doel én de spaarrekening van de deelnemende kinderen. Kees-Jan Heijdra: "Ons idee sluit goed aan bij de tijdgeest."


Het idee heeft alle kenmerken van een tweesnijdend zwaard. Ondernemers kunnen de kosten voor het maken van de commercial - € 7.250,- excl. BTW - opvoeren als kosten voor het bedrijf. Het goede doel ontvangt duizend euro. Aangezien ook kinderen recht hebben op de algemene heffingskorting, kan de volledige inhouding op hun brutoloon bij de belastingdienst teruggevraagd worden via het T-biljet. Kinderen zijn niet premieplichtig en daarom geldt: bruto = netto. Uiteindelijk wordt op de spaarrekening van het kind vijfduizend euro netto gestort.

 


Mede-initiatiefnemer Kees-Jan Heijdra legt uit waarom de stichting zijn pijlen richt op het MKB. "Consumenten en major donors worden door goede doelen al regelmatig benaderd. In het eerste geval met een standaardaanpak. Bij grotere donoren wordt de persoonlijke benadering gehanteerd. Het MKB wordt door de fondsen wel interessant gevonden, maar de bewerking van dit marktsegment is te intensief in verhouding tot de giftgrootte. Het MKB valt eigenlijk tussen servet en tafellaken in. Met de Kinderambassadeurs hopen we hiervoor een oplossing aan te dragen."

 


Wat krijgen de ondernemers terug voor het bedrag dat de stichting factureert?

 


Heijdra: "Een door onze partners professioneel geproduceerde leuke spot met hun kind. Wat het concept van de commercial betreft bieden we een aantal basismogelijkheden. Maar we staan open voor goede ideeën van ondernemers. Misschien dat iemand iets wil doen met een groep kinderen? Het is allemaal mogelijk. In het door ons aangeboden pakket zitten diverse uitzendmogelijkheden. Primair uitzending op internet en secundair uitzending op regionale zenders."

 


Aan welke goede doelen zal het geld ten goede komen?

 


Heijdra: "Deelnemende ondernemers kunnen dit zelf bepalen. In eerste instantie gebruiken we de keuzelijst van fondsen die betrokken zijn bij de Goede Doelen Winkel, een ander initiatief waarbij ik betrokken ben. Er is ook een open vakje. Mochten er sterke gevoelens leven voor een doel dat niet op de lijst staat, dan kan dat hier worden ingevuld. Het spreekt voor zich dat de ontvangende goede doelen kosteloos deelnemen."

 


Het risico bestaat dat het gebruik van kinderen op huiver zal stuiten.

 


Heijdra: "Natuurlijk zullen er mensen zijn die het niets vinden. Ik denk echter dat ons idee goed aansluit bij de tijdgeest. Het is ‘hot' om dingen met het goede doel of met je kinderen te doen. Wij bieden daarvoor een platform. Bovendien is het ‘fun' - nog zo'n modewoord. Juridisch en fiscaal zijn er in ieder geval geen bezwaren. Het bedrag dat het kind verdient is afgestemd op de maximaal toegestane verdiensten op jaarbasis. De stichting vult voor de ondernemer het T-biljet in."

 


Zijn er doelstellingen geformuleerd?

 


Heijdra: "We mikken op duizend commercials, dus een afdracht van een miljoen euro aan de goede doelen. Als we na de eerste marketingactie honderd ondernemers hebben binnengehaald zijn we tevreden. Daarop kunnen we vervolgens doorbouwen. Uiteindelijk blijft het koffiedik kijken. We hebben het marktpotentieel onder MKB-ers niet onderzocht. Wel hebben we in eigen kring veel positieve reacties gehoord. In eerste instantie gaan we dit avontuur op eigen kosten en risico aan. Hoe het balletje daarna gaat rollen, zien we vanzelf."

 


Zie voor meer informatie: www.gdka.nl  

gerelateerde items