NL scoort verontrustend laag op vertrouwen

6 maart 2019, 09:00
De Nederlandse non-profitsector doet het slechter met 47% vertrouwen tegen 57% wereldwijd. Dat zet wel aan het denken.
De Nederlandse non-profitsector doet het slechter met 47% vertrouwen tegen 57% wereldwijd. Dat zet wel aan het denken.
Edelman is een wereldwijd PR en communicatiebedrijf dat al jaren de zogenaamde Trust Barometer publiceert, een onderzoek naar het vertrouwen van het publiek in een groot aantal landen naar de voornaamste instituties: overheid, bedrijfsleven, non-profit sector en media. Het 2019 rapport is pas verschenen en daarvoor werden ruim 33.000 mensen in 27 landen geinterviewd via een online enquete. Het vertrouwen is iets gestegen ten opzichte van 2018, maar Nederland zit aan de onderkant van het spectrum (op vier na minste vertrouwen in de toekomst) en met een grote kloof tussen het meer geïnformeerde publiek (grofweg: de hoger opgeleiden) en de brede massa.

Van de vier groepen scoort bij ons de non-profit sector het laagst met 47%, tegen 54% voor de overheid, 56% media en 60% bedrijfsleven. Opvallend is dat 82% van de Nederlanders vertrouwen heeft in het bedrijf waar zij zelf werken, de hoogste score van de westerse landen. Zij vinden ook (ruim 75%) dat hun CEO's de leiding moeten nemen in het afdwingen van maatschappelijke veranderingen in plaats van de te wachten op de overheid. Wereldwijd vindt 71% dat. Terzijde, maar misschien goed als de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid dit gegeven tot zich neemt, met hun klassieke opvatting van de rol van overheid, bedrijfsleven en non-profit of filantropie!

De Nederlandse non-profitsector doet het slechter met 47% vertrouwen tegen 57% wereldwijd. Dat zet wel aan het denken. Voor de overheid en de media zit Nederland in de (hogere) middenmoot en in het bedrijfsleven is het vertrouwen zoals gezegd hoog vergeleken met andere landen. Het rapport geeft geen verklaring van oorzaken en ik ga er ook maar niet over speculeren, maar hoe dan ook is dit een signaal dat het beter moet.

De sector is zich daar blijkbaar wel van bewust, gezien initiatieven zoals het CBF-Erkenningspaspoort en De Toekomst van Fondsenwerving. Misschien moet er nog wel meer gebeuren, want gebrek aan vertrouwen zal op termijn zijn doorwerking hebben in de mate van steun voor goede doelen. En: ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ , dus het terugwinnen vergt veel tijd en moeite.

►Bron: klik hier
♦Lees het rapport zelf: klik hier

Wilt u meer bijdragen lezen van DDB-Expert Onderzoek Marc Wortmann? Klik hier.
gerelateerde items