'Nederlandse filantropen, verenigt u!’  

8 september 2020, 06:00
'Nederlandse filantropen, verenigt u!’  
'Nederlandse filantropen, verenigt u!’  
In deze crisistijd zijn schenkingen broodnodig. Zo verwacht brancheorganisatie Goede Doelen Nederland dat het aantal donaties tussen 10 en 30 procent gaat dalen. Tegelijkertijd blijkt uit recent onderzoek van de Rijksoverheid dat het vermogen van de rijkste één procent van Nederland twee keer zo hoog is - ruim 400 miljard euro – dan dat eerder werd gedacht[1]. Amerikaanse ‘superrijken’ als Bill Gates en Warren Buffet laten zien dat je met een groot vermogen een enorme impact kunt maken. Daarom roepen wij Nederlandse filantropen op hun voorbeeld te volgen en óók hier een beweging in gang te zetten als ‘The Giving Pledge’: de Amerikaanse campagne om de allerrijksten te motiveren een deel van hun rijkdom aan goede doelen te schenken. 
 
Deze schenkingsbelofte is gebaseerd op het ineen slaan van de handen en gezamenlijk iets teruggeven aan de samenleving. Inmiddels hebben ruim tweehonderd filantropen uit 23 landen The Giving Pledge ondertekend. Wat mij betreft, verdient dit óók in Nederland navolging. Zeker in deze crisistijd, want filantropie heeft een belangrijke brugfunctie. Het kan flexibeler en sneller fondsen genereren dan de overheid en zo direct optreden waar de nood het hoogst is. Zeker wanneer de krachten worden gebundeld. De eerste samenwerkingsverbanden waarin Nederlandse filantropen en fondsen zich verenigen zijn een feit. Neem het online platform Kleinecoronahulp; een project dat kleinschalige initiatieven ondersteunt gericht op het tegengaan van eenzaamheid, opvang van dak- en thuislozen en voedselvoorziening in noodgevallen. En binnen FIN, de branchevereniging van fondsen, wordt gedeeld  hoe leden de gevolgen van de crisis aanpakken, om samen effectieve hulp te kunnen bieden. 

Geef nu, geef meer en geef sámen
Dit zijn mooie eerste stappen die navolging verdienen. Veel filantropen willen juist nu iets extra’s doen, maar beseffen onvoldoende dat zij door een krachtenbundeling een veel grotere impact kunnen bereiken. Want hoe meer filantropen zich verenigen, hoe groter de kritische massa die nodig is om het verschil te maken. Daarom wil ik filantropen op het hart drukken iets ‘on-Nederlands’ te doen: gooi de schroom en Hollandse nuchterheid van je af en treed uit de anonimiteit. Pak het moment en laat zien wat we kunnen bereiken door samen een beweging in gang te zetten en écht een verschil te maken. 
 
Bovendien is de wereld van goede doelen groot en zijn keuzes onontkoombaar. Daarom is het belangrijk goed te kijken waar elke euro het meeste impact kan hebben. Kies je voor een noodlijdend museum, theater, of buurtbibliotheek of een stichting die voedselpakketten uitdeelt aan de mensen die geraakt zijn door de crisis? Kies je voor een doel dichtbij huis, of kijk je over de grens? Want in niet-westerse landen heeft elke geschonken euro onmiskenbaar veel meer impact, omdat de economische en sociale gevolgen van de crisis daar vele malen groter zijn. Ik geloof dat je trouw moet blijven aan je filantropische identiteit, maar óók de flexibiliteit moet hebben om elders én waar mogelijk samen met anderen impact te maken als het nodig is. Blijf dichtbij je drijfveren en kies voor effectieve organisaties met een bewezen staat van dienst. Op deze manier zetten we een beweging in gang en geven we met impact terug aan de samenleving.  
 
[1] Bron: syntheserapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’, kamerbrief d.d. 18-5-2021 van de staatssecretaris van Financiën
 
(Copyright: ABN AMRO)
 Frank Aalderinks is Hoofd Filantropie Advies bij ABN AMRO MeesPierson. Aalderinks was eerder werkzaam voor De Regenboog Groep en Artsen zonder Grenzen. Hij is ook auteur van de Grote Giften Gids voor filantropen en goede doelen die grote gevers beter willen begrijpen. Nu adviseert Frank mensen bij hun donaties en bij het selecteren van goede doelen. Ook helpt hij bij het oprichten van stichtingen en het professionaliseren van vermogensfondsen en fondsenwervende instellingen.
gerelateerde items