Toon alles (3)

Goede Doelen Nederland: Brief over versterking giftenaftrek en ANBI naar Tweede Kamer

29 maart 2019, 10:28
Staatsecretaris Snel: Giftenaftrek wordt robuuster
Staatsecretaris Snel: Giftenaftrek wordt robuuster
De giftenaftrek wordt robuuster en toekomstbestendiger en de ANBI-regeling wordt verbeterd. Dat schrijft staatsecretaris Snel vandaag in een brief aan de Tweede Kamer, meldt koepel Goede Doelen Nederland. 'De brief bevat 16 verbetervoorstellen voor de versterking van de giftenaftrek en de ANBI – regeling. Deze voorstellen zijn in nauwe samenwerking met SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) tot stand gekomen.'

Kleinschalige pilot

'De giftenaftrek en het ANBI stelsel zijn belangrijke pijlers onder de inzet van goede doelen, kerken en vermogensfondsen voor onze samenleving. De belangrijkste voorstellen in de optiek van SBF zijn het behoud van de aftrekbaarheid van giften in natura en herroepelijke giften, verbetering van het aangifteproces, het vrijwillig gebruik van standaard formats voor de publicatieplicht en versoepeling van de liquidatiebepaling en het bestedingscriterium. Bovendien zijn er goede afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling over giften met de Belastingdienst. Er komt eerst een kleinschalige pilot voordat er verdere stappen worden genomen.'

Gezamenlijke werkgroep

‘In het voorjaar van 2018 heeft het kabinet, naar aanleiding van de evaluaties van giftenaftrek en ANBI  regeling, ingezet op behoud van het stelsel en verbetering van de uitvoering en handhaving. Daarna is besloten om de verbetervoorstellen in een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de SBF uit te werken. Doel was om het fiscale stelsel voor de filantropische sector robuuster en daarmee toekomstbestendiger te maken.’

Enkele aandachtspunten

In grote lijnen is op elk punt overeenstemming bereikt, maar bij enkele punten heeft SBF nog specifieke wensen of aandachtspunten voor de toekomst. Zo hoopt SBF dat het verbeteren van het aangifteproces via een slim invulscherm geen onnodige vertraging oploopt.
 
Lees hier de brief van de staatssecretaris

Lees hier het rapport van de werkgroep
gerelateerde items