De Nationale Politieke Index: donor darling in de maak?

27 juni 2018, 17:00
De Nationale Politieke Index: Een ranglijst van Kamerleden die zichtbaar maakt hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden op basis van relevante indicatoren.
De Nationale Politieke Index: Een ranglijst van Kamerleden die zichtbaar maakt hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden op basis van relevante indicatoren.
door Ton F. van Dijk*
 
Hoe overtuig je fondsen en filantropen, dat uitgerekend jouw idee de moeite waard is om in aanmerking te komen voor ondersteuning? Want voor alle duidelijkheid: ik vertegenwoordig zo’n doel, dat die steun waard is. Een project dat van groot belang is voor alle inwoners van Nederland. En dat direct raakt aan de versterking van onze democratie. Broodnodig dus.
 
Het antwoord van een ingewijde in de wereld van fondsenwerving is even ontnuchterend als duidelijk: Jouw project is hoogwaardig en uniek, maar geen klassieke donor darling
Om er geruststellend aan te voegen: Toch zijn er zeker fondsen, die juist als doel hebben om een bijdrage te leveren aan de democratie, de rechtstaat, kortom: de samenleving als geheel. Gelukkig, want daar gaat mijn project nu precies over. 
 
Er zijn dus idealisten die zich (net als ik) zorgen maken over het functioneren van onze democratie. Over Tweede Kamerleden die zijn verworden tot stemvee bijvoorbeeld. Over de versnippering in het parlement, die ertoe leidt dat de hardste schreeuwers het in de media vaak winnen van de noeste werkers.
 
En dat is lang niet altijd positief. Integendeel. Maar daar gaat ‘mijn’ project dus verandering in brengen. Uiteindelijk doel: het verkleinen van de kloof tussen burgers en politiek. Waardoor meer draagvlak ontstaat voor wat er In Den Haag gebeurt. En het vertrouwen van burgers in politici wordt bevorderd. En dat is echt van cruciaal belang voor onze gezamenlijke toekomst als burgers van Nederland.
 
Mijn project dus: De Nationale Politieke Index. Een ranglijst waarop alle honderdvijftig Kamerleden op een wetenschappelijke manier worden ‘gescoord’. Niet alleen wordt gekeken hoe vaak ze bij Nieuwsuur zitten. Maar vooral ook wat ze verder hebben bijgedragen aan de drie belangrijke taken van het parlement: wetgeving, controleren van de regering en het zijn van volksvertegenwoordigers.
 
Dankzij een uitgekiend en gevalideerd meetinstrument dat is ontwikkeld in samenwerking met het Montesquieu Instituut en het Parlementair Documentatie Centrum in Den Haag is het mogelijk de effectiviteit van Kamerleden zichtbaar te maken. We gaan het letterlijk meten.
 
De resultaten worden gepubliceerd in de vorm van een Index. Een ranglijst van Kamerleden, die zichtbaar maakt hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden op basis van relevante indicatoren. En zo maken we - voor het eerst in de wereld - inzichtelijk wie onze volksvertegenwoordigers zijn en wat ze doen. 
 
We zijn daarbij geïnspireerd geraakt door de Acces To Medicine Index. Die werd ook bedacht door een Nederlander en wordt ondersteund door een andere filantroop: Bill Gates. Farmaceutische bedrijven worden gescoord op hun bijdrage aan het verstrekken van medicijnen in Afrika. Met groot succes. De ATM heeft invloed op de beurskoersen van die bedrijven en dat leidt weer tot positieve gedragsverandering bij de farmareuzen. Zo kun je de wereld dus veranderen. Er zijn nu meer medicijnen beschikbaar in Afrika dan ooit tevoren.
En dat is eigenlijk ook de filosofie achter De Nationale Politieke Index. Dat - wanneer je meetbaar maakt hoe effectief onze democratische vertegenwoordigers zijn - dit invloed heeft op de kwaliteit van de democratie.
 
Prominente politieke wetenschappers als hoogleraren prof. dr. Joop van den Berg en prof. Dr. Wim Voermans zijn actief bij De Nationale Politieke Index betrokken en staan garant voor de kwaliteit van het project.
Daarnaast hebben tal van prominenten uit de politiek zelf zich bij dit innovatieve concept aangesloten. Zo zegt oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin over ons plan: ‘De Nationale Index is een uitzonderlijk vernieuwend project, dat publieke steun verdient.’
 
En dat laatste is van cruciaal belang: het krijgen van steun van eenieder die onze democratie een warm hart toe draagt. Bijvoorbeeld van fondsen en filantropen die ook enthousiast zijn over dit unieke idee, dat een grote bijdrage gaat leveren aan de kwaliteit van ons parlementaire stelsel. 
Om zo te laten zien, dat ook het ideaal om onze democratie op een unieke en ongekend innovatieve wijze te versterken, wel degelijk een ‘echte’ donor darling is.
 
De Nationale Politieke Index wordt op deze wijze dan zelf een onmisbaar democratisch instituutin Nederland. Meer weten? Kijk op www.DNPindex.nlvoor een uitgebreide beschrijving van de Nationale Politieke Index en de prominenten uit politiek en wetenschap die bij dit project zijn betrokken.
 
*Ton F. Van Dijk(1962) studeerde politicologie in Leiden. Hij was televisiejournalist (Achter Het Nieuws, Brandpunt, Reporter), directeur/hoofdredacteur van de Amsterdamse zender AT5 en directeur televisie bij de landelijke publieke omroep. In 2007 werd hij gekozen tot Omroepman van het jaar. Daarnaast bekleedde hij tal van bestuurlijke- en toezichthoudende functies. Zo was hij vicevoorzitter van de Stichting Het nieuwe Parool, lid van de raad van commissarissen van Eredivisie Media & Marketing CV en voorzitter van de Stichting Max Maakt Mogelijk. Van Dijk was ook CEO van Leeuwarden-Fryslan Cultural Capital of Europe 2018. In 2017 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 
gerelateerde items