Toon alles (2)
Edwin Venema

Megafraude giftenaftrek komt op een uiterst ongelukkig moment...

18 december 2016, 14:00
Ongeveer 2000 mensen hebben op valse gronden voor in totaal circa 8,5 miljoen euro aan belastingaftrek geclaimd. Zij maakten gebruik van valse en opgeschroefde kwitanties van giften die door een onderwijsstichting in de regio Rotterdam werden geleverd. De fraudezaak komt aan het licht precies op het moment dat staatssecretaris Wiebes van Financiën bezig is met een grootscheepse evaluatie van de huidige giftenaftrekregeling.
 
De FIOD heeft afgelopen week drie bestuurders van een stichting aangehouden in een onderzoek naar witwassen, valsheid in geschrift en fraude met giftenaftrek. Er is beslag gelegd op waardevolle roerende en onroerende goederen. De verdachten zijn intussen al voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Valse kwitanties

Het vermoeden is dat de drie bestuurders valse kwitanties uitschreven voor contante giften aan de stichting uit de regio Rotterdam. De bestuurders zouden de kwitantie voor een klein deel van de waarde die op de kwitantie vermeld staat hebben verkocht. De kopers van de kwitanties brachten het volledige bedrag van de kwitantie als gift in aftrek in hun belastingaangifte. Zij ontvingen hierdoor een hogere belastingteruggaaf dan waar zij recht op hadden. Op die manier hebben vermoedelijk ongeveer 2.000 mensen voor circa €8,5 miljoen ten onrechte aan giftenaftrek geclaimd. De bestuurders van de stichting worden verdacht van valsheid in geschrift en betrokkenheid bij belastingfraude door derden.
Daarnaast is het vermoeden dat de betalingen voor de kwitanties niet (volledig) verwerkt zijn in de administratie van de stichting. Uit de boekhouding blijkt niet welke gelden er binnen kwamen en waar die gelden terecht kwamen. Daarom wordt de stichting ook verdacht van witwassen. Het onderzoek richt zich op waar de inkomende gelden aan besteed zijn.

Doorzoekingen

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van eerdere onderzoeken naar het gebruik van vervalste kwitanties. De FIOD doorzocht een pand van de stichting en drie woningen van de verdachten in de omgeving van Rotterdam. Er is beslag gelegd op een woning, ruim 87.000 euro cash geld, creditcards, bankrekeningen, sieraden en auto’s. Ook is er administratie in beslag genomen.

ANBI-status stichting ingetrokken

Om een gift aan een stichting in aftrek te kunnen brengen, moet een stichting aangemerkt zijn als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Belastingdienst heeft de ANBI-status van de stichting begin 2014 ingetrokken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008. Dat betekent dat giften aan de stichting niet meer aftrekbaar zijn.
Ook onderzoekt de Belastingdienst de belastingaangiften van de ca. 2000 mensen die op deze manier teveel giftenaftrek aan deze stichting hebben geclaimd. De ten onrechte ontvangen belastingteruggaaf zullen de mensen volledig moeten terugbetalen, mogelijk met boete. Ook lopen zij het risico om strafrechtelijk te worden vervolgd.

Goede Doelen Nederland 'geschokt'

Branchevereniging Goede Doelen Nederland laat in een verklaring weten 'geschokt' te zijn door het bericht: 'De giftenaftrek is een belangrijke belastingmaatregel die bedoeld is bij te dragen aan een betere samenleving. Het is daarom goed dat bij misbruik de betrokkenen hard aangepakt worden. Met de giftenaftrek wordt ‘geven’ en ‘goed doen’ door de overheid gestimuleerd. Goede doelen zoeken oplossingen voor maatschappelijke problemen. Veel Nederlanders voelen zich daarom verbonden met het werk van goede doelen en zetten zich vrijwillig in of dragen financieel bij. Met de giftenaftrek waardeert de overheid deze particuliere initiatieven en onthoudt zich van belastingheffing op dat deel van het inkomen dat burgers geven voor een betere samenleving. De inzet van dit particulier initiatief is hard nodig. Het is bijzonder triest dat een dergelijke regeling misbruikt wordt.'

Net nu Wiebes de giftenaftrek laat evalueren...

De stevige verklaring van Goede Doelen Nederland is begrijpelijk: uitgerekend dezer maanden loopt een groot evaluatieonderzoek naar de werking en uitvoering van de huidige giftenaftrekregeling. Er zijn diverse signalen vanuit Den Haag dat het Ministerie van Financiën serieus overweegt de giftenaftrek deels of geheel te schrappen. Het gerucht gaat dat een mogelijke afschaffing van de giftenaftrek onderdeel is van een adviespakket voor een nieuwe kabinetsperiode.
In september startte het Utrechtse onderzoeksbureau Dialogic met een evaluatie en intern evalueert de Belastingdienst de uitvoeringsaspecten van de giftenaftrek, aspecten van de Geefwet en de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s. Begin 2017 komt staatssecretaris Wiebes van Financien met de gezamenlijke uitkomsten daarvan naar de Tweede Kamer. Goede Doelen Nederland, als grootste koepel van goede doelen in Nedereland, verwacht op korte termijn geen bijzondere maatregelen of aanpassingen in de regels voor de giftenaftrek, maar vermoed - terecht - dat de megafraude bepaald geen positieve bijdrage levert aan het dossier: het zal het draagvlak voor behoud van de regeling er niet gemakkelijker op maken en geeft voorstanders van afschaffing ('te duur') extra argumenten: 'te fraudegevoelig'......
Voor meer nieuws over deze zaak: volg de berichtgeving van De Dikke Blauwe.
Meer info evaluatie giftenaftrek: klik hier
 
gerelateerde items