Manifest over particulier initiatief tijdens Dag van de Filantropie

10 maart 2014, 04:00
Manifest over particulier initiatief tijdens Dag van de Filantropie
Manifest over particulier initiatief tijdens Dag van de Filantropie
Op 24 april is het de Dag van de Filantropie. Dit jaar wil een denktank van negen wetenschappers en vier maatschappelijke experts met het manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland een lans breken voor particulieren initiatieven en vanuit hun onafhankelijk positie steun verlenen aan de maatschappelijke organisaties. Met korte presentaties en paneldiscussies hopen ze een bijdrage te leveren aan de politieke discussies over de Nederlandse verzorgingsstaat van de toekomst en particulier initiatief op de kaart te zetten.

Maatschappelijke organisaties en vrijwilligers zijn vitaal, bezield en onmisbaar voor de samenleving. Toch wordt aan particulier initiatief in Nederland (nog) geen recht gedaan. De overheid ziet vrijwilligers als onbetaalde arbeidsreserve voor een bezuinigende overheid en verwacht dat goede doelen de gaten in overheidsbudgetten dichten. Waar wringt de schoen? De sector is te weinig zichtbaar voor de politiek, onbekend voor de ambtelijke beleidsmakers en gebrekkig communicatief naar het brede publiek.

Overheid moet particulier initiatief op waarde schatten
Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt steeds meer op en bedrijven stimuleren steeds meer vrijwilligerswerk. Particulier initiatief geeft tijd, expertise en geld aan maatschappelijke doelen. Sinds 1993 is de sector filantropie in opkomst. Geldwervende fondsen en vermogensfondsen treden sindsdien meer op de voorgrond. Nieuwe fondsen nemen snel in aantal toe. Mensen als Joop van de Ende, Johan Cruijff, Richard Krajicek, Jochem Uytenhage en Dirk Kuyt geven in Nederland een gezicht aan deze ontwikkeling. Ook lokale gemeenschapsfondsen doen hun intrede.

Opstellers en sprekers
Particulier initiatief is dus springlevend, maar om vitaal te blijven en te groeien moeten ze ook door de overheid op waarde worden geschat. Het manifest levert een bijdrage aan het zelfbewustzijn van de vele particuliere initiatieven en geeft uiting aan bezieling, perspectief en idealen. De opstellers (en sprekers op 24 april) zijn: Gabriël van den Brink (Universiteit van Tilburg), Sigrid Hemels (Erasmus Universiteit Rotterdam), Theo Schuyt (VU), Sylvester Eijffinger (Universiteit van Tilburg), Elly Mariani (VU), Arno Akkermans (VU), Theo Camps (Universiteit van Tilburg), Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman), Lucas Meijs (Erasmus Universiteit Rotterdam), Paul van Oosten (Diaconie Amsterdam) en Marnix van Rij (Ernst&Young).

Inschrijven: http://www.fsw.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2014/manifest-particulier-initiatief.asp

Klik hier voor de tekst van het manifest.
gerelateerde items