Manifest over het private initiatief op 30 november

30 oktober 2013, 04:00
Manifest over het private initiatief op 30 november
Manifest over het private initiatief op 30 november
Een denktank van een tiental vooraanstaande wetenschappers en bestuurders komt op 30 november met een manifest dat het maatschappelijke, particuliere initiatief moet ondersteunen. De titel van het manifest is ‘Er waart een golf van idealisme door Nederland’ en is een idee van filantropiehoogleraar Theo Schuyt (VU). De wetenschappers gaan in 11 stellingen in verweer tegen de ‘marginalisering van het private initiatief in de verzorgingsstaat.’

De door Theo Schuyt gemobiliseerde, tijdelijke denktank wil een krachtig signaal afgeven over de gevaren die het van oudsher levendige particuliere initiatief voor het algemeen nut in Nederland volgens de ondertekenaars loopt. Het van overheidswege aanprijzen van een ‘participatiesamenleving’ of ‘civil society’  heeft volgens hen het gevaar in zich dat particulier initiatief door het beleid wordt bepaald en daarmee haar eigenheid verliest. Stellingname van het particulier initiatief is daardoor geboden, aldus de initiatiefnemers.

Op 30 november zal in Amsterdam (VU) het manifest bekend worden gemaakt en toegelicht. De initiatiefnemers zijn in gesprek met een groot aantal maatschappelijke koepelorganisaties om zoveel mogelijk support voor hun manifest te mobiliseren. De denktank bestaat uit:  prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) , prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT)  , mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman), prof. dr. Sylvester Eijffinger (UvT), mr. Marnix van Rij (E&Y) , Felix Rottenberg (foto) , prof. dr. Theo Camps (UvT) , ds. Paul van Oosten (Diaconie Amsterdam), prof. mr.  Arno Akkermans (VU)  en prof. dr. Lucas Meijs (EUR). Redactie van het manifest wordt verzorgd door prof. dr. Theo Schuyt (VU) en Mr. Elly Mariani (VU).
gerelateerde items