Koppelverkoop KGD zet kwaad bloed

14 oktober 2010, 08:59

 

AMSTELVEEN (14 oktober) - Diverse partijen in de sector nemen nadrukkelijk afstand van een brief die een groot aantal CBF-Keurmerkhouders ontving over een nog te verschijnen geefgids voor welgestelden onder de titel "Goed Geven". In de brief wordt gesteld dat alleen goede doelen met een KGD zullen worden opgenomen in de gids.

Initiatiefnemer en auteur Diana van Maasdijk is erg ongelukkig met de publiciteit rondom het boek ‘Goed Geven', dat eind dit jaar zal verschijnen. Zij zegt dat het boek buiten haar bedoeling is ingezet als marketinginstrument voor het Keurmerk Goede Doelen. Zij heeft inmiddels schriftelijk excuses aangeboden aan betrokkenen waaronder mede-auteur prof. dr. Theo Schuyt.

Brief van 11 oktober
Aanleiding voor alle commotie is een op 11 oktober gedateerde aanbieding die een groot aantal CBF-keurmerkhouders ontvingen. Deze is ondertekend door Diana van Maasdijk en Bart Hartman, voorzitter van Stichting Keurmerk Goede Doelen. De brief stelt o.a.: "De auteurs (prof. Theo Schuyt en Diana van Maasdijk, red.) hebben ervoor gekozen om in het overzicht (zowel in het boek als op de toekomstige website, red.) alleen organisaties te vermelden die over het Keurmerk Goede Doelen beschikken, omdat deze organisaties expliciet aan donateurs en andere belanghebbenden duidelijk maken dat zij impact en het inzichtelijk maken van hun impact belangrijk vinden."

Koppeling expliciet

De koppeling tussen vermelding in het boek en het KGD wordt expliciet gemaakt: "Als u uw organisatie onder de aandacht wilt brengen van minimaal 3.000 vermogende particulieren maar als uw organisatie nog niet over het Keurmerk Goede Doelen beschikt, kunt u het Keurmerk aanvragen op www.keurmerkgoededoelen.nl De Kosten van het Keurmerk bedragen €400 inclusief btw per jaar.... Als uw organisatie voor 30 november a.s. over het Keurmerk beschikt, wordt uw organisatie vermeld in de eerste druk van het Goed Geven boek en op de Goed Geven website."

Reactie CBF
De koppelverkoop is diverse partijen in het verkeerde keelgat geschoten. Het CBF reageerde in haar online-nieuwsbrief als volgt: :"Het CBF ontving het bericht dat keurmerkhouders vandaag, 12 oktober 2010, een brief hebben ontvangen over het nog uit te geven boek ‘Goed Geven'. Deze brief is ondertekend door mevrouw Diana van Maasdijk en de heer Bart Hartman. Volgens de brief hebben de auteurs van het boek - mevrouw Diana van Maasdijk en de heer prof. Theo Schuyt - besloten alleen houders van het Keurmerk Goede Doelen op te nemen in het boek. Dit Keurmerk Goede Doelen is een initiatief van o.a. de de heer Hartman. De CBF-keurmerkhouders worden door de heer Hartman en mevrouw Van Maasdijk expliciet gevraagd om het Keurmerk Goede Doelen aan te vragen, om daarmee via het boek onder de aandacht gebracht te worden van de vermogende cliënten van banken. Navraag door het CBF bij mevrouw Van Maasdijk heeft duidelijk gemaakt dat het boek aandacht zal geven aan alle keurmerken die te maken hebben met goede doelen. De heer Schuyt heeft gezegd niet op de hoogte te zijn van de brief. Hij distantieert zich van de verzonden brief en van dit initiatief."

Schuyt furieus
Dat laatste wordt door filantropie-hoogleraar Schuyt - in de brief als eerste auteur van ‘Goed geven' genoemd - volledig onderschreven. Schuyt is furieus: "Ik heb mij te goedertrouw verbonden aan dit project door de toezegging enkele bijdragen te leveren, maar van de inhoud van deze brief wist ik niets af. Ik constateer dat mijn goede naam en faam wordt gebruikt in een marketingoorlog over keurmerken waarin ik als onafhankelijk wetenschapper op geen enkele wijze betrokken wil worden. Ik heb daarom de samenwerking per direct opgezegd en distantieer me er volledig van."

Commotie
Hoofdauteur en initiatiefnemer van het boek "Goed Geven" Diana van Maasdijk is zoals gezegd buitengemeen ongelukkig over de ontstane commotie. "Goed Geven" moet volgens haar een praktische voorlichtingsgids worden waarin aandacht aan alle keurmerken wordt besteed. Van Maasdijk: "Mijn boek wil potentiële welgestelde gevers objectief voorlichten. Hoewel ik het KGD als initiatief een warm hart toedraag, is het zeker niet mijn bedoeling geweest om eenzijdig reclame te maken voor dit nieuwe keurmerk. De reden waarom ik Bart Hartman hierbij betrokken heb, is om zijn hulp te vragen bij het vermarkten van mijn boek onder vermogende bankcliënten. Onder deze versie van de brief, zoals die nu verspreid is onder goede doelen, heb ik te lichtvaardig mijn handtekening gezet en wij hebben verzuimd de inhoud ervan met alle betrokkenen zorgvuldig af te stemmen. Ik draag daarvoor mede verantwoordelijkheid, maar ik betreur dat zeer. Dit is nooit mijn bedoeling geweest."

"Verrast"
Mede-ondertekenaar Bart Hartman zegt "verrast" te zijn over de ontstane commotie. Hartman: "Als ik dit vantevoren geweten had, had ik het niet gedaan. Ik vind het vooral vervelend voor Diana van Maasdijk. Iedereen valt nu over die brief, terwijl het in de kern om een zeer goed initiatief gaat. In het boek zelf zou aandacht besteed worden aan alle keurmerken, met een vermelding van de KGD-houders in een appendix."

Voor de tekst van gehele brief: klik hier.

gerelateerde items