Keurmerk Goede Doelen dicht bij opheffing

4 december 2014, 04:00
Keurmerk Goede Doelen dicht bij opheffing
Keurmerk Goede Doelen dicht bij opheffing
Nu de vorming van een nieuw validatiestelsel aanstaande is, kan het in 2009 opgerichte ‘protest-keurmerk’ KGD (Keurmerk Goede Doelen) binnen afzienbare termijn opgeheven worden. Bart Hartman, voorzitter van Stichting Keurmerk Goede Doelen, schrijft dat in een brief aan staatssecretarissen van Justitie en Financiën, SBF en CBF.  In deze brief doet KGD nog wel enkele aanbevelingen en suggesties om het nieuwe keurmerk zoveel mogelijk in lijn te brengen met de door haar gewenste kwaliteitscriteria.

Uit onvrede met het CBF-Keurmerk richtten in 2009  de Stichting Keurmerk Goede Doelen en koepel IF (destijds ISF) het ‘Keurmerk Goede Doelen’ op. Met name SKGD-voorzitter Bart Hartman – o.a. oprichter van de Goede Doelen Test en NOTS Foundation – ergerde zich groen en geel aan het CBF, dat volgens hem weinig oog had voor de belangen van kleinere fondsenwervende instellingen. Ook besteedde het CBF-Keur in zijn ogen volstrekt onvoldoende aandacht aan de daadwerkelijke prestaties - de impact - van de keurmerkhouders. Het KGD werd opgericht als ‘protestkeur’ met de belofte zichzelf op te heffen als een kwaliteitskeur in zicht zou komen dat voldoet aan de criteria van SKGD en IF. Dat moment lijkt dichtbij te komen nu het nieuwe validatiestelsel in 2015 ingevoerd gaat worden.

SKGD stuurde een brief waarin zij de partijen die betrokken zijn bij de invulling van het nieuwe stelsel en de vorming van een nieuw keurmerk nog een aantal adviezen meegeeft. Zo vindt SKGD dat:

  1. de doelstelling van het nieuwe validatiestelsel scherper omschreven moet worden;

  2. de bagatelregeling voor kleinere instellingen onnodig en zelfs onwenselijk is;

  3. de nadruk moet liggen op omschrijving van ‘waarden’ in een gedragscode;

  4. de inhoud van de gedragscode bepaald dient te worden door hetzelfde multistakeholderplatform dat de normen voor het keurmerk gaat opstellen; en

  5. de rol van het zogenoemde moresprudentieplatform beter omschreven moet worden.


  6.  

Klik hier voor de brief van SKGD.
gerelateerde items