Toon alles (2)

Kerken moeten internetadres doorgeven aan Belastingdienst

14 oktober 2015, 04:00
Kerken: meer dan een internetadres hoeft ANBI-info niet te gaan...
Kerken: meer dan een internetadres hoeft ANBI-info niet te gaan...
In navolging van de in 2014 ingevoerde publicatieplicht, heeft de Belastingdienst kerkelijke instellingen aangeschreven met het verzoek hun internetadres door te geven. Dit geldt ook voor zelfstandige onderdelen van deze instellingen, zoals kloosters en weeshuizen. Vooralsnog gaat het alleen om het internetadres en niet om de gegevens waar alle andere ANBI’s al over moeten publiceren. Daaraan hoeven de kerken pas vanaf 1 januari te voldoen.

Geen namen bestuurders of balans
Kerken hoeven vanaf 1 januari niet alle gegevens door te geven. Zo hoeven de namen van bestuurders niet op internet te worden gepubliceerd, vanwege de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van de kerkbestuurders. Ook hoeven kerken geen balans te publiceren. Wat wel bekend moet zijn:

  • een staat van baten en lasten en een toelichting

  • een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema

  • een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop

gerelateerde items