Karen Maas over impact investing: ‘Alle aspecten van investeringen meten’

19 augustus 2013, 04:00
Karen Maas over impact investing: ‘Alle aspecten van investeringen meten’
Karen Maas over impact investing: ‘Alle aspecten van investeringen meten’
Impact investing gaat om het genereren van positieve en meetbare maatschappelijke impact. Daarbij is het van belang om alle aspecten van investeringen mee te nemen. Maar hoe doe je dat? Karen Maas, universitair docent aan de Erasmus School of Economics en wetenschappelijk directeur CSR executive opleiding, wijdt hierover uit in 'Het Vermogen van Geld', een uitgave van Triodos Bank Private Banking.

De aandacht voor sociale en milieueffecten is de laatste jaren sterk toegenomen. Inmiddels worden de milieu-, socialeen governance-aspecten (ESG) meegewogen bij 13,6 triljoen (dus 13,6 miljard keer een miljard) dollar aan beleggingen en investeringen. Dit is 17 procent van het totaal beheerd vermogen wereldwijd. Dat blijkt uit de ‘Global Sustainable Investment Review 2012’ van de Global Sustainable Investment Alliance (GSIA). Met deze investeringen verwachten de beleggers negatieve maatschappelijke impact te vermijden. Een klein gedeelte van deze ESG-beleggingen wordt impact investing genoemd, Daarbij gaat het om méér dan het uitsluiten van negatieve effecten en draait het om het genereren van positieve en meetbare maatschappelijk impact.

Negatieve effecten
‘Impact investing zijn investeringen in bedrijven, organisaties of fondsen met als doel om naast financieel rendement, ook positieve en meetbare sociale en milieueffecten te genereren. Bijvoorbeeld door het creëren van werkgelegenheid voor specifieke doelgroepen. Of door het verduurzamen van de energievoorziening. Hoewel impact investeringen positieve maatschappelijke effecten beogen, kunnen ze toch ook negatieve effecten hebben. Neem investeren in zonne-energie. Schadelijke luchtemissies worden ermee voorkomen, maar bij de productie van zonnepanelen kunnen de gebruikte stoffen wel leiden tot gezondheidsrisico’s. Daarom is het van belang om álle aspecten van investeringen te meten’, meent Maas.

‘Methodieken nog in de kinderschoenen’
Maar hoe doe je dat? Maas: ‘De methodieken om de maatschappelijke impact van investeringen in kaart te brengen, staan nog in de kinderschoenen. Bepalen van de maatschappelijke impact gaat in een aantal stappen. Eerst moeten de belangrijke indicatoren in kaart worden gebracht en geselecteerd. Hiermee bepaal je wat je wilt meten. Vervolgens kan een impactmeting bepalen welk effect de impact investeringen hebben op de geselecteerde indicatoren. Hierbij is het van belang om in beeld te krijgen welke bijdrage de investering levert ten opzichte van een vergelijkingssituatie. Dit wordt een ‘counterfactual’ genoemd. Zo’n vergelijking voer je uit door bijvoorbeeld een impact investering te vergelijken met een traditionele investering. De resultaten van deze meting tonen aan of de impact investering inderdaad netto positieve effecten heeft. In het geval van zonnepanelen zal de impactmeting aantonen hoeveel CO2 er wordt bespaard ten opzicht van een investering in de  conventionele energieopwekking. En of deze positieve effecten opwegen tegen de potentiële negatieve gezondheidseffecten.'

Meten en sturen
‘Tegenwoordig claimen vrijwel alle financiële partijen mogelijkheden voor impact investing te bieden. Toch zijn er nog weinig partijen die hun impact helder meten. En zijn er niet veel partijen die daadwerkelijk sturen op maatschappelijke impact. De vraag is dus hoe serieus we de huidige mogelijkheden voor impact investing eigenlijk kunnen nemen. De intentie en de mogelijkheden zijn er. Nu gaat het om de volgende stap: meten en sturen. Zodat we met ons geld daadwerkelijk een positieve maatschappelijke bijdrage kunnen leveren’, aldus Maas.

(Bron: EUR.nl)
gerelateerde items