Jonge gezinnen zijn nog geen zwaluw die filantropiezomer maken

25 mei 2017, 11:00
Veel media melden naar aanleiding van de laatste meting van het Nederlands Donateurspanel dat met name jonge gezinnen meer vertrouwen hebben gekregen in goede doelen en ook bereid zijn meer te doneren. Dat goede nieuws lijkt welkom na jaren van slechte berichten van het vertrouwensfront: jonge gezinnen die het individualisme doorbreken en afrekenen met de langetermijntrend van verminderde geefbereidheid (Geven in Nederland 2017)? Het is echter nog veel te vroeg om van een trend te spreken.
 
Duizend respondenten
Het ‘donateursvertrouwen’ wordt, in opdracht van WWAV en CBF, ieder kwartaal gemeten door Kien onderzoek onder ruim 1.000 respondenten. Deze index als geheel volgt het consumentenvertrouwen en probeert aan te geven hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen, waarbij een beeld wordt geschetst van het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen.
 
Een echte barometer
Opzet en doelstelling maken van het NDP een echte ‘barometer’. Anders dan het wetenschappelijke, longitudinale onderzoek Geven in Nederland, meet het NDP niet het feitelijke geefgedrag maar het actuele sentiment daarover. Het vormt daarom al meer dan twaalf jaar een goede aanvulling op de empirie van GIN, dat geen actuele meting is: Geven in Nederland 2017 geeft de resultaten over het geefjaar 2015.
Managing partner Wieb van de Donk van WWAV: ‘Ons onderzoek is niet te vergelijken met dat van de VU. Wij zijn op zoek naar opvallende uitkomsten tijdens een NDP-meting en vergelijken deze met voorgaande momenten. Soms herkennen we trends (in bijv. het Donateursvertrouwen), maar op andere momenten zijn het sec uitkomsten voor die periode. We benoemen al twaalf jaar wat wij terugkrijgen uit de markt en rapporteren dat in onder andere een nieuwsbrief, onderzoeksrapport en een persbericht.’
 
Fors gat met consumentenvertrouwen
Positief is het nieuws dat opnieuw een verhoging wordt genoteerd voor het algemene indexcijfer van het donateursvertrouwen op basis van indicatoren voor geefklimaat, geefbereidheid en het imago: plus 7 punten. Daarbij moet direct aangetekend worden dat de donateursindex in Q1 2017 met -9 nog steeds fors onder het nulpunt staat en ver achterloopt bij de CBS-index van het consumentenvertrouwen: +16. Beide indexen komen van ver in de crisis, maar het gat tussen consumentenvertrouwen en donateursvertrouwen blijft in vergelijking met Q1 2016 even groot: -25 (!) donateursvertrouwen tegenover -2 consumentenvertrouwen.
 
Jonge gezinnen springen eruit
Een van de uitkomsten waar NDP in zijn laatste meting nadruk op legt is het goede rapportcijfer op vertrouwen dat jonge gezinnen (‘ouders met kinderen t/m 12 jaar’) hebben in goede doelen. Het gemiddelde rapportcijfer steeg van 6,8 naar 6,9: de jonge gezinnen scoorden hoger dan het gemiddelde: een 7,1.
Wieb van de Donk vindt het stijgend vertrouwen onder ouders met jonge kinderen ‘een positieve, maar op zich ook een logische trend.’ Van de Donk: ‘Zij zijn steeds meer bezig met de wereld die zij achterlaten voor volgende generaties, waaronder die voor hun eigen kinderen. Dit kan ook een resultaat zijn van de steeds verdergaande integratie van duurzaamheid in lesprogramma’s op lagere scholen. Het lijkt erop dat juist deze generatie het individualisme in de samenleving niet wil laten doorschieten. Zij krijgen inspiratie om zelf maatschappelijk betrokken bezig te zijn. Dit leidt tot een toename aan donaties en meer bereidheid tot vrijwilligerswerk onder deze doelgroep.’
gerelateerde items