Toon alles (3)

Innovatie: hoe pakt UNICEF dat nou aan?

26 maart 2020, 06:00
Mischa van der Geest is Innovatiemanager bij Unicef.
Mischa van der Geest is Innovatiemanager bij Unicef.
Mischa van der Geest, sinds anderhalf jaar innovatiemanager bij UNICEF, deelt haar ervaringen met innovatie binnen UNICEF. Waarom is het belangrijk, hoe is het georganiseerd, wat zijn de ervaringen en tips?  Dit interview is onderdeel van een breed uitgezet onderzoek naar de status van innovatie binnen de Nederlandse goede doelensector.

Belangrijkste doel van dit onderzoeksrapport is om innovatie in de sector te versnellen door een representatief beeld te geven van de uitdagingen, de ervaringen en behoeftes van innoveren binnen zowel kleine als grotere goede doelen. 

Waarom is innovatie belangrijk voor UNICEF?
MvdG: Innovatie is een belangrijke pijler binnen UNICEF en onderdeel van de strategie. We merken dat het fondsenwervend klimaat verandert: de behoeften van potentiele donateurs veranderen, de klassieke wervingsmethoden worden minder succesvol en kosten veel geld, en het lukt ons nog niet zo goed om een jongere doelgroep aan ons te verbinden. 
Innovatie is cruciaal voor ons om toekomstbestendig te zijn en zo veel mogelijk kinderen te kunnen helpen: als je blijft doen wat je al deed, krijg je wat je kreeg. We moeten nu eenmaal vernieuwen om te kunnen blijven groeien. Want groei betekent dat we meer kinderen kunnen bijstaan in het beschermen van hun rechten. 
 
Hoe is innovatie binnen UNICEF georganiseerd?
MvdG: Ons innovatieteam bestaat uit 2 projectmanagers. Het innovatieteam is onderdeel van het particulieren fondsenwervingsteam, maar werkt daarnaast ook voor andere onderdelen binnen onze organisatie. Projecten worden zowel door het innovatieteam zelf als met een multidisciplinair team met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen opgezet. Het team werkt volgens het design thinking/ lean start-up principe.
Bij een gevalideerd proof-of-concept en na akkoord voor de real-life testfase, stellen we een multidisciplinair team op om een pilot tot stand te brengen. Op deze manier wordt het nieuwe concept direct al langzaamaan onderdeel van de reguliere business en kan deze na een positieve test makkelijker door hen worden overgenomen. Het innovatieteam blijft tot een jaar na implementatie betrokken bij de inzet en kwaliteit van de nieuwe propositie.
 
Hoe tevreden ben je met de resultaten van UNICEF op het gebied van innovatie? 
MvdG: Op een schaal van 1 tot 10: een 7. We zijn pas krap anderhalf jaar op deze manier bezig om innovatie binnen UNICEF op te tuigen. Er is al heel wat gebeurd en we hebben al een paar successen gevierd. Toch blijft het nog zoeken naar de juiste werkwijze (zowel intern als extern) en zouden we nog veel meer kunnen versnellen. 
 
Wat is er voor verbetering vatbaar?
MvdG: We kunnen als innovatieteam een nog duidelijkere rol spelen binnen de gehele organisatie. Naast de verschillende projecten die vooral een fondsenwervende insteek hebben, proberen we ook collega’s te enthousiasmeren om binnen hun eigen vakgebied te innoveren. We bieden inspiratie en faciliteren hen, op kleine schaal, met training en zo veel mogelijk handvatten om dit zelf te kunnen doen.  Dit zouden we actiever en op grotere schaal kunnen doen, zodat we als gehele organisatie een innovatieve versnelling kunnen maken. 
 
Wat zou innovatie verder kunnen helpen? Is er behoefte aan meer samenwerking binnen de branche?
MvdG: In het veld bundelen wij ook met regelmaat onze krachten en dat zouden we in sommige gevallen op innovatief gebied ook kunnen doen. 
Een belangrijke prioriteit blijft het werven van voldoende fondsen voor het verbeteren van de situatie voor kinderen wereldwijd. Inzetten van nieuwe technologieën en gebruikmaken van aangeboden expertise door bv. bedrijven en professionals, zijn voorbeelden van wat innovatie verder zou kunnen helpen.   
 
Wordt er al samengewerkt met externe partijen om innovatie te versnellen?
MvdG: Externe partijen worden aangehaakt bij een concreet vraagstuk. Zo hebben we onlangs met een bedrijf een hackathon georganiseerd en waren we de case study voor de Hogere Hotelschool. 
 
Welke tips zou je andere goede doelen geven om te (beginnen met) innoveren?
 MvdG: Als je echt wilt innoveren, zorg dan dat er dedicated aandacht hiervoor komt. Het liefst door iemand hier speciaal voor aan te nemen en verantwoordelijk te maken, zodat dit standaard op de agenda staat en in de brede organisatie wordt opgepakt. Mocht dit niet lukken: maak innovatie een apart persoonlijk doel binnen het jaarplan.
Laat het management ruimte bieden en risico’s durven nemen: de bedoeling is dat er wordt geëxperimenteerd! Kies een werkmethode die de risico’s beperkt: zorg voor een proof of concept voordat je real-life gaat testen of al direct gaat implementeren. Dit zorgt ervoor dat je geen onnodige risico’s neemt en je (nog) beter omgaat met het geld voor jouw specifieke doel.
Ondertussen staan al met een aanzienlijk aantal goede doelen interviews gepland. Geïnteresseerd in deelname? Neem contact op via ellen@collectiveinnovation.nl, hoe meer organisaties deelnemen, hoe representatiever de resultaten!

►Wilt u meer bijdragen lezen van DDB Expert Innovatie Ellen Janssens? Klik hier.
 
gerelateerde items