Van Rooij: ‘We zien het natuurlijk ook als een interessant experiment. Iedereen is op zoek naar geld, vrijwilligers, expertise, noem maar op. Zijn we ook bereid elkaar bij te staan in die zoektocht? Ik heb al jong geleerd dat alles in het leven begint met geven. Met het platform willen we dat faciliteren. Het is onze overtuiging dat iedereen die met open vizier zijn kennis aanbiedt daar een veelvoud aan kennis en netwerkcontacten voor terugkrijgt. Het is de ultieme vorm van filantropie, elkaar vooruit helpen.’
Lenkens: ‘Het platform zal zo goed worden als de collega’s bereid zijn er wat van henzelf in te stoppen. Het is crowdsourcing in optima forma. Daarom gaan we nu met een soft launche online en nodigen we iedereen uit vanaf nu mee te doen. We zoeken voor tal van kennisrubrieken nog zogenoemde Knowledge Champs. In februari moet het voldoende zijn gevuld en verwachten we het aan heel Nederland te kunnen aanbieden.’

►Nederland Filantropieland: nieuwe organisatiestructuur


Basisleden: iedereen die werkzaam is binnen de filantropie kan toetreden tot NLFL. De basisleden hebben het stemrecht in de vereniging. Van Rooij: 'Filantropie is een vak van mensen en draait om de idealen van mensen. Organisaties zijn slechts instrumenten om samen iets te bereiken. Mensen hebben vandaag de dag meerdere rollen. Ze werken bijv. drie dagen als manager fondsenwerving, zijn twee dagen ZZP’er/adviseur en in de vrije tijd voorzitter/vrijwilliger van een goed doel, maatschappelijke organisatie. Zij weten vanuit die rollen het beste hoe de filantropie zich moet ontwikkelen.'

Gekozen ledenraad: er is een getrapt systeem, met een gekozen ledenraad. De ledenraad is het hoogste orgaan. Verkiezingen zijn online. Alle leden kunnen zich aan de hand van competentieprofielen verkiesbaar stellen voor een zetel in de ledenraad.

Gastleden en leden: zij betalen een vaste contributie. Gastleden betalen een bijdrage per event, per webinar of per café. Sommige onderdelen, zoals het forum, zijn alleen voor betalende leden. Leden hebben - met een eigen profiel - voor € 175 overal gratis toegang toe. Leden die ook inhoudelijk bijdragen, als vrijwilliger, als zogenoemde 'Knowledge champ' (moderator op het platform) ontvangen korting op hun contributie oplopend tot 60%.  Van Rooij: 'Het bestuur heeft zich plechtig voorgenomen jaarlijks de contributie te verlagen. We zijn nu eenmaal graag wat tegendraads. Dat kunnen we ons echter alleen veroorloven als we voldoende nieuwe leden werven. Dat is de gezonde, maar noodzakelijke druk die we op onszelf opleggen.'

Lidmaatschap Organisaties: organisaties kunnen zich aansluiten na een persoonlijk lidmaatschap van een vertegenwoordiger van die organisatie. Zij hebben stemrecht via hun vertegenwoordiger. Organisaties genieten voordelen via inkooparrangementen, werken binnen NLFL samen op thema’s en worden daarin gefaciliteerd door het bureau. De opvattingen van organisaties of groepen organisaties worden meegenomen en uitgedragen in de verschillende overleggen (bijv. via SBF, Stuurgroep Erkenningstelsel).
 
 
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
3/3
gerelateerde items