Ambitieuze aanwas

Aan ambitie geen gebrek, maar sloeg het verhaal ook aan? Met andere woorden: hoeveel realiteitszin wordt het nieuwe ideaal van NLFL in de sector toegedicht? Van Rooij: 'Vrijwel iedereen die we spreken, wil graag meedoen. We hebben er alle vertrouwen in dat naast de ongeveer 600 leden die we nu hebben er zich de komende jaren nog wel een paar duizend bij aansluiten. Leden betalen een contributie van €175 per jaar. Dat kan ook als gastlid overigens: die betalen geen contributie maar alleen een bijdrage per event, zoals een webinar.'
Hoe ziet NLFL de ambitieuze aanwas voor zich? Van Rooij: 'In het kielzog van de leden komen ook de organisaties die zij vertegenwoordigen. We bouwen de beweging - want dat is het - stap voor stap uit. Nu staat het online platform er, maar de komende maanden gaan we het met de bijna honderd vrijwilligers, en iedereen die zich geroepen voelt bij te dragen, zorgvuldig aanvullen met de kennis die onder ons is. Wikipedia is ook niet in één dag gebouwd. In februari 2017 hebben we het met elkaar voor een belangrijk deel gefixed, en rollen we het uit naar al die duizenden vertegenwoordigers van organisaties die nu nog buiten onze netwerk vallen.'

NLFL is een beweging

'Ontmoeten' en 'ontwikkelen' lijken de meest gebruikte werkwoorden: maar wat betekent dat concreet? Van Rooij: 'Ontmoeten en ontwikkelen zitten al ruim twintig jaar in ons DNA. Dat zijn vaste waarden. De duizenden mensen waarmee we de afgelopen jaren contact hebben gehad, willen we weer samenbrengen om te leren van elkaar en vragen hun ervaringen uit te wisselen. Met de webinars, ontwikkeld en gedragen door vrijwilligers en belangeloos gefaciliteerd door iFunds, hebben we het afgelopen jaar zo’n duizend mensen bereikt. Op een namiddag kwamen tweehonderd van hen naar Amersfoort om de inleiders van de webinars te ontmoeten. Een spectaculair succes. Het zegt iets over de behoeften. De cafés, een initiatief van Reinier Spruit, zijn een doorslaand succes en organiseren we nu ook buiten Amsterdam. Online en offline versmelten we zo met elkaar. Met een klein en compact team onder leiding van Hanneke en een grote schil met vrijwilligers vormen we in de echte zin van het woord een beweging die de filantropie in Nederland wil bevorderen. Maar het ook vooral makkelijker wil maken voor iedereen. Dat is onze missie. En daar gaan we voor.'

►Kennisplatform www.nlfl.nl: wat is het?

Lenkens: 'Het kenniscentrum biedt bezoekers de twee meest elementaire functies die nodig zijn om te je werk naar behoren te doen. Dat is vakkennis en een netwerk met vakgenoten. Als je geen of onvoldoende kennis hebt wordt het lastig je vak goed uit te oefenen, maar als je geen mensen hebt om mee te sparren wordt je werk er ook niet beter van. Kennis bieden we aan via een eenvoudige startpagina waar je op voor de hand liggende thema’s kennis kunt ophalen. Als je geen antwoord op je vraag vindt, ga je naar het forum waar je langs dezelfde thema’s je vraag in de groep kunt gooien. Daarnaast bieden we tussen de twintig en dertig webinars per jaar, waarin we inzoomen op specifieke onderwerpen. Het beheren van de thema’s en het organiseren en geven van webinars zijn het product van vrijwilligerswerk. Wat wij doen is de vrijwilligers in staat stellen in eigen tijd en op eigen condities invulling te geven aan hun behoefte hun kennis te delen. Het zijn stuk voor stuk vakmensen met een expertise en een goed verhaal. De techniek faciliteert het.'
'Onze betalende leden hebben een eigen profiel, waarop ze hun expertise en ervaring kunnen etaleren. Ze kunnen daar ook op aangeven of beschikbaar zijn te sparren als een ander lid daar even behoefte aan heeft.’
 
gerelateerde items