IF wordt Nederland Filantropieland: van branchekoepel naar beweging

23 november 2016, 23:08
Geboren: Nederland Filantropieland. 'Meer een beweging dan een traditionele brancheorganisatie'
Geboren: Nederland Filantropieland. 'Meer een beweging dan een traditionele brancheorganisatie'
Instituut Fondsenwerving gaat vanaf vandaag verder onder de nieuwe naam Nederland Filantropieland (NLFL). De midden jaren negentig opgerichte vereniging - met 600 aangesloten leden - is tot nu toe de branchekoepel van fondsenwervende instellingen, professionals en dienstverleners, maar schudt met de naamwisseling definitief zijn oude veren af. Met de lancering vandaag van een kennisdelings- en ontmoetingsplatform (www.nlfl.nl) laat NLFL direct zien hoe het de toekomst voor zich ziet: geen gesloten vereniging, maar een open structuur waaraan iedereen zijn eigen kennis en kunde bijdraagt.

Mindshift

De drijvende kracht achter de transformatie van Instituut Fondsenwerving naar een 2.0-structuur is de vorig jaar aangetreden voorzitter Fons van Rooij. De oud-WWAV-directeur, die tegenwoordig als zelfstandig non profit-strateeg door het leven gaat, heeft in relatief korte tijd binnen Instituut Fondsenwerving een ware revolutie in denken over de rol van de eigen organisatie op gang gebracht. Vanaf het begin werd hij in die plannen con amore ondersteund door directeur Hanneke Lenkens. Beiden zijn het afgelopen jaar als ware missionarissen van een nieuw verenigingsideaal op pad geweest om zowel binnen als buiten het IF de handen op elkaar te krijgen voor een compleet andere organisatievorm: geen herschikking van het meubilair, maar een echte mindshift. De essentie daarvan is dat Van Rooij cum sui de sprong wagen van een gesloten structuur die in de eerste plaats uitsluitend de belangen van de betalende leden behartigt, naar een open platform dat daarnaast ook het filantropisch klimaat in Nederland in brede zin wil bevorderen.

Gezond filantropieklimaat

Van Rooij: 'Een brancheorganisatie als een gesloten bolwerk, met de blik naar binnen in plaats van naar buiten, is minder van deze tijd. Wij zien NLFL in de eerste plaats als een platform dat iedereen met interesse in de flantropie wil bedienen. Dat doen we door het toegankelijk maken en delen van kennis en door bezoekers met elkaar in contact te brengen op www.nlfl.nl. Het wisselt de klassieke benadering van belangenbehartiging alleen voor aangesloten leden in voor het opkomen voor een hoger doel, een gezond filantropieklimaat. Bij dat laatste is iedereen gebaat, van klein tot groot, van bezoldigde tot vrijwilliger en van goed doel tot dienstverlener.'

Leap of faith

Die breuk met het verleden bergt uiteraard risico's in zich. Er is een 'leap of faith' nodig om de oude structuur - een vereniging met leden die betalen voor exclusieve toegevoegde ledendiensten - deels los te laten. Verwatert immers daardoor niet het gezamenlijke belang? Blijft er voldoende binding om ook een financieel gezonde exploitatie te draaien?

Zes basisprincipes van NLFL

Van Rooij: 'Ja, er is wat lef voor nodig. En nee, het is niet zo moeilijk om te hervormen van oud naar nieuw, van gesloten naar open, van vermenigvuldigen naar delen, van …noem maar op. Alleen iedereen moet wel willen meedoen. Nou dat ging achteraf bezien best soepel. Wij, bestuur, directie en ledenraad, wisten de principes van waaruit we wilden gaan werken snel op te schrijven. We kwamen er tot zes: (1) kennis is er om te delen, (2) alles draait om mensen, (3) verbinden van al het goede wat er al is; (4) Ontwikkelen wat er nog niet is; (5) voor iedereen toegankelijk en (6) tegen de laagst mogelijke contributie. Die zes principes vormen de kern wat we willen en wat we doen. Met dat verhaal zijn we de boer opgegaan.'

Financiering

Over de financiering van de nieuwe idealen zegt directeur Hanneke Lenkens: 'Door de afgelopen jaren noodgedwongen de tering naar de nering te hebben gezet, hebben we geleerd met weinig geld heel veel te doen. Met veel hulp van vrijwilligers, inmiddels zo’n kleine honderd, en onvoorwaardelijke steun in kind van Ifunds, hebben we de huishouding op orde weten te brengen en de plannen weten te smeden. Inmiddels hebben we een groot aantal maatschappelijke partners om ons heen verzameld, die allemaal zijn meegegaan in ons enthousiasme. Het maakt dat wij de begroting flink hebben kunnen opvoeren en de contributie laag hebben weten te houden. We draaien al weer drie jaar zwarte cijfers en we hebben ons negatieve eigen vermogen weggewerkt. We hebben een aantal zeer fijne partners weten te werven, waaronder de hoofdsponsor Emolife. Maar ook tal van ZZP’ers. In onze stal is plaats voor iedereen. Het geeft ons de komende jaren de zekerheid dat we verder kunnen bouwen.'
gerelateerde items