In het ronde archief graag

27 juni 2013, 04:00
In het ronde archief graag
In het ronde archief graag
De Commissie Inkomstenbelasting en Toeslag, beter bekend als de Commissie Van Dijkhuizen, blijft bij haar advies om de giftenaftrek wegens vermeend gebrek aan effectiviteit af te schaffen. Vorig jaar maakte de commissie dit advies al bekend. Nu is het ook opgenomen in het eindrapport dat vorige week is verschenen. 

Dat Van Dijkhuizens commissie op dit punt persisteert is opmerkelijk. Niet alleen maakten fiscale experts als Sigrid Hemels en Ineke Koele al eerder volledig gehakt van dit voorstel, en stond de filantropiesector zoals te verwachten op haar achterste benen, maar politiek gezien lijkt er ook weinig draagvlak voor dit voorstel.

Je hoeft geen Belastingrecht gestudeerd te hebben om te zien dat het argument dat de giftenaftrek ‘niet werkt’ een technocratische doelredenering is om ons belastingstelsel ‘eenvoudiger’ te maken. Dat de regeling het geven door burgers niet stimuleert is in het geheel niet aangetoond.

Maar zelfs als dit wel het geval zou zijn, welk politiek signaal zou Rutte II uitzenden over het particuliere initiatief van de burgers bij een steeds verder terugtredende overheid als Van Dijkhuizens voorstel wordt overgenomen? De overheid heeft geen monopolie op het algemeen nut en zou de aparte fiscale positie van filantropische instellingen juist uit oogpunt van pluralisme moeten respecteren.

We mogen toch hopen dat voor het principe van de giftenaftrek bij onze volksvertegenwoordigers en de regering voldoende draagvlak bestaat en dat Van Dijkhuizens adviezen hierover terecht komen waar ze horen: in het ronde archief.
gerelateerde items