Impactvergroting centraal in nieuwe open opleiding ESCP

15 september 2011, 08:59


Het ECSP biedt dit najaar een nieuwe open opleiding voor professionals in de non-profitssector. Dit programma biedt managers, functionele experts en bestuurders in de sector de mogelijkheid zichzelf verder te ontwikkelen en een actieve bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van impact in de organisatie. Prof. dr. Lucas Meijs is één van de docenten. "Dit open Diploma Programma maakt de cirkel nagenoeg rond."


Stevige filantropische input

Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). "Het richt zich op mensen die al werkzaam zijn in de non-profitsector en die een functie op directieniveau hebben of nastreven", vertelt Meijs. "Professionals die klaar zijn voor een volgende stap in hun carrière. Het is executive education voor non-profitorganisaties, maar met een stevig filantropische input. Het programma is vooral bedoeld voor uitvoerende organisaties, maar ook voor fondsen die deze organisaties financieren."


Aandacht voor alle gebieden

"Het mooie van dit programma is dat we voor alle gebieden aandacht hebben, met als centrale punt het meten van impact. De module Resource Management houdt zich bijvoorbeeld bezig met de vraag hoe je als organisatie aan middelen komt en hoe je die middelen op de lange termijn kunt blijven aantrekken. Vervolgens gaan we in op de vraag hoe je die financiën beheert. Daarnaast moet je gaan samenwerken als je echt wilt overleven en dat is meteen het volgende onderwerp dat we behandelen: partnerschappen. Vervolgens gaan we in op governance, om af te sluiten met effectiviteit en impact."


Twee modules en workshop

Het programma heeft twee modules en duurt in totaal vijf dagen: 13 en 14 oktober en 3, 4, en 5 november. Het programma kan afgesloten worden met een workshop op individueel niveau. De kennis die is opgedaan tijdens het volgen van het programma wordt dan toegepast op de eigen organisatie.


Cirkel nagenoeg rond

Het ECSP ontstond in 2009 door samenwerking tussen de Erasmus School of Economics, de Rotterdam School of Management en vermogensfonds Adessium Foundation. Doel was de leemte opvullen die bestond tussen de academische en de filantropische wereld. Meijs: "We zijn nu twee jaar verder en inmiddels aanwezig in het volledige onderwijsprogramma met bachelor- en masteropleidingen, executive programma's en lezingen. Dit open Diploma Programma maakt de cirkel nagenoeg rond."


Meer open programma's

Toch zit er nog veel meer in de pijplijn. "We denken aan de ontwikkeling van meer open programma's en in house opleidingen. Verder blijven we de kennis die wij in de academische wereld opdoen beschikbaar maken voor de filantropische wereld en gaan we ons programma verbeteren en verbreden. En we blijven natuurlijk onderzoeken."


Opschalen

"De sector heeft een zekere mate van volwassenheid bereikt. Tien jaar geleden dachten we dat wanneer je bij een bedrijf gewerkt had, je zo kon overstappen naar de non profitsector. Het is nu wel duidelijk dat dat niet klopt. Daarvoor heb je een aparte vertaalslag nodig. Er is nog heel wat te onderzoeken naar wat deze organisaties anders maakt dan de bedrijfswereld. Momenteel kijken we bijvoorbeeld naar opschaling. Als je het goed doet in plaats x, hoe rol je dat dan uit naar andere plaatsen? Die vraag onderzoeken we nu en we ontdekken dat zoiets in de filantropische sector heel anders ligt dan bij bedrijven."


Voor meer informatie over het open Diploma Programma klik hier.

gerelateerde items