Hondsbrutale oplichtingspoging met ANBI-logo

30 juni 2010, 08:59

AMSTELVEEN - De Belastingdienst  en het CBF waarschuwden vorige week goede doelen voor het bedrijf Anbinet vande heer F. van D. in Harderwijk. Die stuurt volgens de fiscus ‘neprekeningen' voor een bedrag van 28,50 euro voor "het wettig gebruik" van het woord ANBI. De Belastingdienst adviseert de ontvangers van de brief van Anbinet "aangifte van oplichting bij de politie te doen". De heer Van D. geeft tegenover NRC een andere uitleg, zoals op de Blog van NRC-journalist Aertjan Grotenhuis is te lezen.

Volgens Grotenhuis zou Van D. als uitleg geven dat hij op proef tien facturen van 28,50 euro heeft verstuurd aan goede doelen die hij uit het openbare, door de Belastingdienst bijgehouden, register heeft gehaald. Grotenhuis op zijn blog: "Die brieven zijn ondertekend door een "inspecteur". Volgens de heer Van D. kan iedereen zich inspecteur noemen. Hij geeft toe dat tegenover de betaling geen enkele dienst zijnerzijds staat. Maar hij heeft naam en logo van de ANBI bij de Belastingdienst geregistreerd. Dan kan hij die als ‘naburige rechten'exploiteren"net als BUMA en Stemra dat voor muziek en auteursrechten ook doen". De registratie waar hij op doelt is een gratis dienstverlening van de Belastingdienst om het bestaan van een akte op het registratiemoment te kunnen bewijzen."

Snel rijk worden

Volgens Grotenhuis is het wel evident dat het Van D's opzet is om zelf snel rijk teworden. "Gegeven zijn tarief en het aantal ANBI's ligt er een potentieel van enkele tonnen aan inkomsten. Brief en website zijn in de huiskleuren van deBelastingdienst. De toon van de brief (zie hierna de volledige tekst) geeft de indruk dat de Belastingdienst samenwerkt met Anbinet en dat de betaling van 28,50 euro een wettelijke plicht is. "

10.000 bezoekers

Grotenhuis:"Van D. heeft de gewraakte pagina's op zijn site inmiddels van internet gehaald. Hij reageert daarmee op een sommatie van de Belastingdienst. Hij vindt overigens dat de Belastingdienst zijn goede naam aantast door met zijn waarschuwing niet af te wachten of hij zelf zijn actie zou staken. De waarschuwing van de Belastingdienst heeft overigens wel aandacht getrokken.Binnen enkele uren na het verschijnen van het bericht op internet had de inmiddels uitgeklede site van Anbinet al bijna 10.000 bezoekers getrokken."

Snelle actie

Of  Van D. echt ontmoedigd is door de snelle actie van de Belastingdienst valt volgens Grotenhuis te betwijfelen: "De heer Van D. wil in andere sectoren meer van dit soort acties opzetten, al zal het bij de goede doelen nu moeilijker worden. ‘Toch zijn er veel meer die proberen aan goede doelen wat te verdienen',  aldus de heer Van D. die onder meer wijst op de Stichting GeefGratis die ook een ANBI-logo (ook al in de huisstijl van de Belastingdienst) alsook websites exploiteert."

Manke vergelijking

De vergelijking met de Stichting GeefGratis gaat uiteraard geheel mank, maar volgens Grotenhuis is er door acties van mensen als Van D. wel een afbreukrisico voor de goede doelenbranche: "Hoewel dit particulier initiatief als inspiratiebron kan hebben gediend, liggen de zaken daar (bij GeefGratis, red.) wel heel anders. De situatie is niettemin illustratief voor het versnipperde geheel van logo's, keurmerken en websites waarmee reeksen betrokken met goede of egoïstische bedoelingen een plekje in de goededoelenmarkt willen veroveren. Dat alles met het risico dat gulle gevers zich van deze ondoorzichtige mêlee afkeren."

 

Tekst brief van "ANBINET:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Een gift geven aan een instelling neemt vandaag de dag een belangrijke plaats in de samenleving in. Een donatie (gift) heeft een positieve invloed op het werk waarvoor gegeven wordt. Het levert een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

Bij de Belastingdienst is de regeling: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) een fiscaliteit die donaties aan de houder ervan aftrekbaar maakt.

Volgens opgave van de Belastingdienst komt uw organisatie in aanmerking voor een:
ANBI-status vanaf 1-1-2008 of later. U heeft daar een beschikking van gekregen.

Het woord ANBI of het logo daarvan is geregistreerd bij de Belastingdienst en heeft dus naburige rechten. Het wettig gebruik daarvan komt op:

C 28,50 incl.19% btw voor 2010.

Wilt u binnen 14 dagen dit bedrag overmaken naar genoemde rekening: ING reknr. 4954879 tnv. ANBINET
Nonnenstraat 33
3841 AG Harderwijk

De Belastingdienst stelt eisen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling en controleert dit.

Inspecteur

gerelateerde items