Toon alles (2)

Hoe was filantropisch 2014?

18 december 2014, 04:00
Het is die menslievendheid – de letterlijke betekenis van filantropie – die ons houvast geeft in deze dagen van contemplatie.
Het is die menslievendheid – de letterlijke betekenis van filantropie – die ons houvast geeft in deze dagen van contemplatie.
Het is verleidelijk om het afgelopen filantropiejaar te herinneren als ‘het jaar van het validatiestelsel’, of een andere bestuurlijke dossier-classic. Wij zouden zeggen dat meer dan ooit de branchevervaging in het Land van Goed Doen zichtbaar is geworden. Door de zo keurig aangeharkte en omheinde filantropietuin banjeren steeds meer nieuwkomers en instromers die zich meestal nauwelijks bewust zijn van een territorium dat gedomineerd lijkt door koepels en bestuurders in een sector die nooit een sector is geweest.
Wij zien daarin tendensen die tot hoop stemmen. Meer dan ooit lijken jongeren geëngageerd, maar wel op eigen voorwaarden en zeker niet met levenslange verplichtingen aan de organisaties die door de babyboomende elite worden bestierd. En die, zonder wendbaarheid, voor een deel aan het einde van hun life cycle lijken gekomen.
Meer dan ooit ontdekken jonge ondernemers het maatschappelijk middenveld als hun natuurlijke habitat. Zij gaan voor een maatschappelijke winstdoelstelling. Als bedrijf of als social enterprise (woord van het jaar?). Omgekeerd ontdekt het maatschappelijk middenveld meer dan ooit het ondernemerschap en de maatschappelijke winstdoelstelling als dwingend punt op de horizon. Dat vraagt om andere dan de gebruikelijke strategieën, financieringsvormen, kerncompetenties en communicatie.
En welke impulsen de technologische innovaties nog zullen geven? Nu al worden drones en outernet (ja echt, gratis internet voor vrijwel iedereen op deze planeet) genoemd als drivers van versnelde vooruitgang.
Gaat dan alles op drift? Is er geen enkel houvast meer?
Misschien dit.
Burgers die met eigen tijd en geld iets doen voor de samenleving zijn bij ons van (bijna) alle tijden. Iets willen betekenen voor de ander, voor de samenleving, zonder duidelijke tegenprestatie (het goede gevoel is gratis)… Het is die menslievendheid – de letterlijke betekenis van filantropie – die ons houvast geeft in deze dagen van contemplatie.
Namens het gehele Filanthropium-team wensen wij u een voorspoedig en gezond filantropisch 2014.

P.S. De eerstvolgende reguliere editie van Filanthropium Journaal krijgt u op donderdag 15 januari weer in uw mailbox
gerelateerde items