Toon alles (2)

Beseffen financiers voldoende dat risicomanagement ook geld kost?
‘Nee, de marktwerking heeft tot lage marges en sterke concurrentie geleid. Veel NGO’s zijn aan het doodbloeden, ze eten hun reserves op. Ook in magere jaren moet je blijven investeren in goed gerunde organisaties met lokale kennis. We zien veel kortetermijnpolitiek. Bijvoorbeeld: als het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken landen van de agenda haalt en dan weer terugzet, is dat niet alleen kapitaalvernietiging bij hun eigen ambassades maar ook bij uitvoerders zoals SNV.’ 
 
Denk je dat ook voor andere NGO’s veel te winnen valt met cultuurverandering en soft controls?
‘Zeker. SNV heeft tien jaar geleden een zware crisis gehad en die benut om veranderingen door te voeren, daardoor lopen we hierin nu voorop. Maar het zal altijd lastig blijven om precies quitte te spelen. Als non-profit organisatie ben je gericht op nul en er zijn altijd tegenvallers. Bovendien wil SNV als missiegedreven organisatie méér doen dan waarvoor ze betaald wordt. Idealen kosten geld, en dat stuk van ons hart willen we ook niet kwijt.’ 

*SNV is een internationale ontwikkelingsorganisatie die landbouw, energie en WASH (water, sanitatie en hygiëne) programma’s uitvoert op basis van projectfinanciering. SNV is  actief is in meer dan 25 landen in Afrika, Azie en Latijns-Amerika. 
 
BDO organiseert in samenwerking met De Dikke Blauwe een rondetafelbijeenkomst voor CFO’s en COO’s die op strategisch niveau met elkaar – en enkele experts – in gesprek gaan over cultuur en gedrag binnen NGO’s. Meike van Ginneken zal een deel van het programma voor haar rekening nemen. Bent u er ook bij? Bekijk het programma of meld u aan op www.bdo.nl/rondetafelcultuurengedrag
 
Op 26 november organiseert BDO in dezelfde reeks rondetafelbijeenkomsten een sessie over integrated reporting voor (financieel) directeuren, managers bedrijfsvoering en controllers van maatschappelijke organisaties. U kunt zich aanmelden op www.bdo.nl/rondetafelintegratedreporting




 
2/2
gerelateerde items