Het nieuwe Carthago

21 september 2016, 18:00
Het nieuwe Carthago
Het nieuwe Carthago
'En verder ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden'. Met deze zinsnede besloot de Romeinse senator Cato iedere speech voor de senaat, want de oude vijand in Noord-Afrika moest en zou vernietigd worden, al wist bijna niemand meer waarom precies.
De giftenaftrek is het nieuwe Carthago in Den Haag. Beleidsmedewerkers op MinFin, adviescommissies (Van Dijkhuizen), werkgroepen en een enkele van het padje geraakte hoogleraar willen die regeling van vrijstelling van schenkingsbelasting voor ANBI's het liefst z.s.m. de nek omdraaien. De regeling zou te veel geld kosten en alleen door rijken gebruikt worden. Nou nou nou.
 
Ronduit alarmerend en vooral armzalig is de klaarblijkelijke opvatting binnen MinFin dat giftenaftrek 'uitgaven' zijn van de overheid waarop mogelijk bezuinigd zou kunnen worden. Dat soort besmettelijke borrelpraat dient snel ontkracht te worden. Het gaat hier natuurlijk om uitgaven van particuliere schenkers, niet van de overheid. Die laatste dient deze schenkers vrij te stellen van  belasting als hun giften het algemeen nut dienen. Dat zou de overheid namelijk moeten willen omarmen: financiering van het algemeen nut uit eigen zak...
 
Dat in de uitvoering van alles misgaat, heeft niet met het grondprincipe van defiscalisering van giften voor de goede zaak te maken, maar alles met de vaagheid van het ANBI-begrip in onze wetgeving. Een standpunt dat wordt gedragen door belastingexperts zoals DDB-hoofdredacteur Ineke Koele. In de praktijk komt het erop neer dat veel tijd van zowel Belastingdienst als schenkers en ontvangers van schenkingen wordt stukgeslagen op incidentenpolitiek. In ANBI-land wordt elke dag het wiel opnieuw uitgevonden.
 
Hoog tijd dus voor een grondige bezinning op het ANBI-begrip. Het gaat daarbij niet alleen om de door Wiebes zo gewenste 'doelmatigheid' te bevorderen, maar ook uit oogpunt van (inter)nationale veiligheid zijn er voldoende incentives om tot een solide afbakening te komen.
 
Het 'Carthago-beginsel' van De Dikke Blauwe is en blijft daarom: 'Overigens zijn en blijven wij van mening dat de giftenaftrek niet in de Excelletjes van Wiebes thuishoort, maar op het bureau van Rutte. ANBI-politiek ist reine Chefsache!'
En gaan over tot de orde van de dag.
 
 
gerelateerde items